Skolas padome

 

 Mūsu skolas Padome

Izlasi un lejuplāde

Gudro vecāku skola logo adobe pdf

logo adobe pdfVECĀKU FORUMS 30.10.2019.

Blogo adobe pdfērnu (0 - 7 gadi) emocionālā audzināšana

logo adobe pdfPusaudžu emocionālā audzināšana un veselība

logo adobe pdfGarīgā un emocionālā veselība vecumā 54+ un 65+

logo adobe pdfBezmaksas kursi vecākiem (4. un 5. seminārs)

Bezmaksas kursi vecākiem logo adobe pdf

logo adobe pdf

Skolas Padomes reglaments

 

 

Jaunpils vidusskolas Padome

 

 1. Edijs Pahmurkins – Priekšsēdētājs (29146835) 3. klase
 2. Oskars Niedra – Vietnieks (28667934) 4.klase, 10. klase
 3. Arita Mazberga - Vecāku pārstāvis (25447943) 1. klase
 4. Kristīne Pētersone - Vecāku pārstāvis (26554810) 1. klase,7. klase
 5. Līga Kaudze - Vecāku pārstāvis (26116271) 2. klase
 6. Viktorija Bula - Vecāku pārstāvis (28700312) 2. klase
 7. Laura Lenerte - Vecāku pārstāvis (25627143) 3. klase
 8. Agija Līvmane - Vecāku pārstāvis (29141825) 5. klase
 9. Eva Bērziņa - Vecāku pārstāvis (26595214) 5. klase
 10. Aivis Krūmiņš - Vecāku pārstāvis (29286767) 5. klase
 11. Sandra Beijere - Vecāku pārstāvis (26484236) 6. klase
 12. Baiba Priedniece - Vecāku pārstāvis (26112563) 7. klase
 13. Andris Krūmiņš - Saimn. pers. un vecāku pārstāvis (29105417) 8. klase
 14. Valdis Strods - Vecāku pārstāvis (29327140) 9. klase
 15. Armīns Neimanis - Vecāku pārstāvis (20271886) 9. klase
 16. Agita Holšteina - Vecāku pārstāvis (20249771) 11. klase
 17. Dzidra Krastiņa – Vecāku pārstāvis (29199878) 12. klase, 8. klase
 18. Jānis Liepiņš - Skolas direktors (26582986)
 19. Irēna Martuzāne - Pedagogu pārstāvis (26464378)
 20. Ligita Gintere - Jaunpils novada domes priekšsēdētāja (29246217)
 21. Pēteris Baranovskis - Jaunpils domes izpilddirektors (26436651)
 22. Deivids Riekstiņš – skolas parlamenta prezidents
 23. Ketija Keita Krastiņa – skolas parlamenta pārstāvis                                        

 

 

 

Reģistrējies skolas salidojumam

eka3

Ēdienkarte

Fill up your health with colorful fruits and vegetables

Skolas autobuss

autobuss

Parlaments

parlaments 001

Skolas padome

skolas padome 001

LVA Tukuma novads COA

pieejamiba 2

ministrija balta

Jaunpils vidusskola

Tukuma novada pašvaldība, Jaunpils vidusskola

Reğ.Nr. 90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Faktiskā adrese: Jaunpils vidusskola, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145
Banka: AS “SWEDBANK”,
Norēķinu konta Nr. LV17 HABA 0001402040731