Aktuāla informācija vecākiem

unnamed
unnamed
Aktuāla informācija vecākiem

 

 • 1. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā (šobrīd līdz 6.decembrim) mācības 7.-12. klašu skolēniem turpinās attālināti.
 • 2. Skolēnu/audzēkņu vecākiem/likumiskiem pārstāvjiem izvērtēt nepieciešamību apmeklēt izglītības iestādi. Iestādē drīkst uzturēties, par ierašanās iemeslu informējot iestādes dežurantu, obligāti jālieto sejas maska.
 • 3. Pirmsskolas grupās vecāki grupu telpās neienāk. Ar audzinātājām sazināties pa telefonu.
 • 4. Ja bērns no rīta jūtas slikti (paaugstināta temperatūra, iesnas, klepus, kakla sāpes u.c.), obligāti informējiet klases audzinātāju. Bērns skolu neapmeklē! Ja nav nepieciešama ārsta palīdzība, kavējuma attaisnojuma zīmi raksta vecāki. Ja ārsta palīdzība nepieciešama, turpmāko rīcību noteiks ārsts.
 • 5. Trešās personas iestādē drīkst uzturēties, aizpildot anketu, kurā norāda vārdu, uzvārdu, kontakttālruni un iestādes apmeklējuma datumu, lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas Covid-19 infekcijas gadījumā. Obligāti jālieto sejas maska.
 • 6. Interešu izglītības nodarbības un organizēti pasākumi nenotiek.
 • 7. Transports pēcpusdienā no skolas plkst. 14.00
 • 8. Brīdinām, ka skolas ēkās un teritorijā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

 

Informācija 1.-6. klašu skolēnu vecākiem.

Karjeras palīgu nedēļa 2020

A3-KN_2020-page-0
A3-KN_2020-page-0
Tukuma, Engures, Jaunpils novadu izglītības iestāžu

 Karjeras palīgu nedēļa 2020

 

Kur? Izglītības iestādēs, novadu uzņēmumos

Kā? Klātienē un attālināti

Kas notiks?

 • Profesiju diena “Kad izaugšu liels, es būšu…”

Raidījums “Nāc mums līdzi!”

Skolēni – pirmsskolas vecuma bērniem

 • Karjeras spēļu dienas “Izmanto! Radi! Dalies!”

KopgrāmataKarjeras spēļu banka”

Skolēni – skolēniem

 • Akcija “Atver! Izmēģini! Piedāvā!”

Ideju krātuve “Es daru tā! Pamēģini arī Tu!”

Skolotājs – skolotājam, skolotājs – skolēniem

 • Karjeras izglītības stunda

“Tavs palīgs ir klāt!”

Pedagogs karjeras konsultants – klases audzinātājam – 8.-12.kl. skolēniem

 • Ekskursijas uz uzņēmumiem

“Uzņēmējs – Tavs palīgs karjeras izvēlē!”

Uzņēmēji – skolēniem

Reģistrējies skolas salidojumam

eka3

Ēdienkarte

Fill up your health with colorful fruits and vegetables

Skolas autobuss

autobuss

Parlaments

parlaments 001

Skolas padome

skolas padome 001

LVA Tukuma novads COA

pieejamiba 2

ministrija balta

Jaunpils vidusskola

Tukuma novada pašvaldība, Jaunpils vidusskola

Reğ.Nr. 90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Faktiskā adrese: Jaunpils vidusskola, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145
Banka: AS “SWEDBANK”,
Norēķinu konta Nr. LV17 HABA 0001402040731