Skolas salidojums 2023

logo adobe pdf Skolas buklets                 


        

Projekts “Mēs savai skolai”

Īstenots Jaunpils vidusskolas 6.klases Tukuma novada Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa projekts “Mēs savai skolai” (koordinators Rodrigo Alksnis, atbalsta persona Dace Adiņa).

Šogad Jaunpils vidusskolai aprit 165 gadi. Jaunpils vidusskolas 6.klase skolai pasniegs 15 pašu gatavotus putnu būrus un sešus izgatavotos kurpju tīrītājus. Uzstādot putnu būrus, notiks informatīvas aktivitātes pirmsskolai, kad skolēni stāstīs par to kādi putni dzīvo šādos putnu būros!

Projekts tika realizēts sadarbībā ar biedrību 7 Balles.

Foto

 

Projekts īstenots konkursa” Tukuma novada jauniešu iniciatīvu konkurss“ ietvaros ar Tukuma novada Izglītības pārvaldes atbalstu un Tukuma novada pašvaldības finansējumu”

  • Konkurss “Nāc un eksperimentē” 8. - 9. klašu skolēniem

29. martā pirmo reizi Tukuma novadā notika 8. – 9. klašu dabaszinātņu konkurss “Nāc un eksperimentē”. Konkursā piedalījās 18 Tukuma novada skolu komandas.

No mūsu skolas konkursā piedalījās 8. klases skolnieki  Rihards un Edvards Kozlovski un 9. klases skolēni Ieva Arbidāne un Reinis Buls. Jaunpils vidusskolas komanda konkursā ieguva 1. vietu.

Foto

“Rekomendācijas drošai un veselībai nekaitīgai moderno tehnoloģiju lietošanai bērniem”

Pēdējo gadu laikā aizvien jaunu modernu tehnoloģiju attīstība un pakalpojumu pieejamība ir veicinājusi plašāku dažādu tehnoloģiju pielietojumu ikdienā. Tās izmanto ne tikai pieaugušie darbā un brīvajā laikā, bet arī bērni – saziņai, izklaidei, kā arī mācībām.

Līdz ar tehnoloģiju attīstību, pieaug arī dažādi ar šo mobilo ierīču lietošanu saistītie veselības riski, kuri var negatīvi ietekmēt bērnu veselības rādītājus – fizisko un psihoemocionālo veselību, miega kvalitāti un ilgumu u.c., kas ilgtermiņā var radīt dažādas hroniskas slimības un atkarību riskus.

Lai mazinātu šos riskus Veselības inspekcijas izveidota starpnozaru darba grupa ir izstrādājusi "Rekomendācijas drošai un veselībai nekaitīgai moderno tehnoloģiju lietošanai bērniem".

Rekomendācijās ir ietverti ieteikumi ekrānlaika ierobežojumiem, informācija par moderno tehnoloģiju ietekmi uz bērnu veselību, procesu atkarību, elektromagnētisko lauku, drošību internetā un citiem jautājumiem un tās ir paredzētas izglītības iestādēm un to darbiniekiem, pedagogiem, bērnu vecākiem, likumīgajiem pārstāvjiem un citiem, kas ikdienā saskaras ar dažāda vecuma bērniem.

Rekomendācijas lejupielādei pieejamas šeit: https://www.spkc.gov.lv/lv/media/17647/download

 

Ēdienkarte

Fill up your health with colorful fruits and vegetables

Skolas autobuss

autobuss

Parlaments

parlaments 001

Skolas padome

skolas padome 001

LVA Tukuma novads COA

pieejamiba 2

ministrija balta

Jaunpils vidusskola

Tukuma novada pašvaldība, Jaunpils vidusskola

Reğ.Nr. 90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Faktiskā adrese: Jaunpils vidusskola, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145
Banka: AS “SWEDBANK”,
Norēķinu konta Nr. LV17 HABA 0001402040731