Aizpildi formu un reģistrējies mūsu skolas salidojumam

 

 

Absolventi, kuri jau ir reģistrējušies:

 

Bijušie skolas pedagogi un darbinieki

 1. Elita Birģele

 2. Ginta Medne

 3. Mārīte Mežsarga

 4. Vija Zīverte

 

 

2022. gads

1. Mārtiņš Dzeniņš Beidzu pamatskolu

2. Kristīne Elvīra Kalviņa Beidzu vidusskolu

3. Anete Grāvīte Beidzu vidusskolu

4. Evelīna Stepāne Beidzu vidusskolu

5. Patrīcija Andersone Beidzu pamatskolu

 

2021. gads

1. Sanija Bulaha Beidzu vidusskolu

2. Everita Muceniece Beidzu vidusskolu

3. Albīna Juzuoa Beidzu vidusskolu

4. Ketija Keita Krastiņa Beidzu vidusskolu

5. Deivids Riekstiņš Beidzu vidusskolu

6. Krišjānis Holšteins Beidzu vidusskolu

7. Demija Riekstiņa Beidzu pamatskolu

 

2020. gads

1. Rūta Jansone Beidzu pamatskolu

2. Kitija Dravniece Beidzu pamatskolu

3. Jānis Dzeniņš Beidzu pamatskolu

4. Aleksandra Mertena Beidzu pamatskolu

5. Roberts Krūmiņš Beidzu pamatskolu

6. Valters Brūders Beidzu pamatskolu

7. Karlīna Leimane Beidzu pamatskolu

8. Agneta Anuškova Beidzu pamatskolu

9. Ance Anuškova Beidzu vidusskolu

10. Kristena Ābele Beidzu vidusskolu

11. Tīna Birģele Beidzu pamatskolu

12. Ralfs Rozenbergs Beidzu pamatskolu

 

2019. gads

 1. Aleksa Tihomirova Beidzu pamatskolu

 2. Paula Černuhina Beidzu pamatskolu

 3. Kintija Kalviņa Beidzu pamatskolu

 

 

2018. gads

1. Ramona Šilberga Beidzu vidusskolu

2. Nadīna Pahmurkina Beidzu vidusskolu

3. Eva Stepanova Beidzu vidusskolu

4. Raivis Logins Beidzu vidusskolu

5. Samanta Pociusa Beidzu vidusskolu

 

 

 

2017. gads

1. Linda Grāvīte Beidzu pamatskolu

2. Viktorija Krīgerte Beidzu vidusskolu

 

 

2016. gads

1. Zane Buklagina Beidzu vidusskolu

2. Žaklīna Pahmurkina Beidzu vidusskolu

3. Ance Zāgmane Beidzu vidusskolu

 

 

2015. gads

1. Sanda Kalvāne Beidzu vidusskolu

2. Elīna Cīrule Beidzu vidusskolu

3. Gundega Vīnakmene Beidzu vidusskolu

4. Renāte Bunkše Beidzu vidusskolu

5. Sanda Nikolajeva Beidzu vidusskolu

6. Ance Zāgmane Beidzu vidusskolu

 

 

2014. gads

 1. Jānis Eglītis Beidzu vidusskolu

 

 

2013. gads

1. Uģis Ķiņķeris Beidzu vidusskolu

2. Zanda Madara Jueģe Beidzu vidusskolu

3. Sanlija Platace Beidzu vidusskolu

4. Gatis Rozenvalds Beidzu vidusskolu

5. Diāna Razuvanova (Makse) Beidzu vidusskolu

6. Rihards Adiņš Beidzu pamatskolu

 

2012. gads

1. Uvis Zeikmanis Beidzu vidusskolu

 

 

 

2011. gads

1. Anna Šteina (Zvaigznīte) Beidzu vidusskolu

2. Kristiāna Korbute Beidzu vidusskolu

3. Zane Meiere Beidzu pamatskolu

4. Pēteris Garoza Beidzu vidusskolu

5. Karīna Maksimova (Garoza) Beidzu vidusskolu

 

2010. gads

 

2009. gads

1. Krišjānis Kuzmickis Beidzu vidusskolu

 

 

 

2008. gads

1. Artūrs Mokanu Beidzu vidusskolu

2. Līga Freimane (Ozola) Beidzu vidusskolu

3. Monta Mokanu (Kuzmicka) Beidzu vidusskolu

4. Gints Strazdiņš Beidzu vidusskolu

5. Sintija Lāce (Slišāne) Beidzu pamatskolu

 

 

2007. gads

1. Agnese BĪLAVA (Zariņa) Beidzu vidusskolu

2. Renāte Rumaka (Kleina) Beidzu vidusskolu

3. Monta Skricka Beidzu vidusskolu

4. Maija Jauce (Jauce-Kadiķe) Beidzu vidusskolu

5. Anete Valaine Beidzu vidusskolu

6. Artis Knislis (Veiss) Beidzu pamatskolu

7. Ilze Arele (Sedleniece) Beidzu vidusskolu

 

2006. gads

1. Vineta Puriņa (Šprunka) Beidzu vidusskolu

2. Dace Bulaha (Dubrovsja) Beidzu vidusskolu

3. Janīna Sokolovska Beidzu vidusskolu

4. Jana Rašmane (Siliņa) Beidzu vidusskolu

 

2005. gads

 1. Agris Duļbinskis Beidzu pamatskolu

 2. Ģirts Šilbergs Beidzu vidusskolu

 3. Sintija Platace Beidzu vidusskolu

 4. Andris Vanags Beidzu vidusskolu

 5. Inese Neimane Beidzu vidusskolu

 

2004. gads

1. Kristaps Jankovskis Beidzu vidusskolu

2. Sanita Zūkure (Liniņa) Beidzu vidusskolu

3. Liene Lūse Beidzu vidusskolu

4. Sanda Rozenfelde Beidzu vidusskolu

5. Silga Zīle (Zīle-Ziļa) Beidzu vidusskolu

6. Daina Vibule (Kļaviņa) Beidzu vidusskolu

7. Arita Sergejeva Beidzu pamatskolu

8. Sintija Rubene Beidzu vidusskolu

9. Sanda Grauze (Riekstiņa) Beidzu vidusskolu

10. Artūrs Rutkovskis Beidzu vidusskolu

11. Uldis Kunkulbergs Beidzu vidusskolu

12. Juta Vasjatkina Beidzu vidusskolu

13. Daina Vibule (Kļaviņa) Beidzu vidusskolu

 

2003. gads

1. Irēna Miķelsone Beidzu vidusskolu

2. Mairita Jakubovska (Vanaga) Beidzu vidusskolu

3. Sindija Birzniece Beidzu vidusskolu

4. Gita Logina (Grasa) Beidzu vidusskolu

5. Inese Gulbe Beidzu vidusskolu

6. Ieva Priedniece (Eižvertiņa) Beidzu pamatskolu

7. Ivans Ariko Beidzu vidusskolu

8. Māris Jēkabsons Beidzu vidusskolu

 

2002. gads

1. Uldis Akmens Beidzu vidusskolu

2. Mārtiņš Jankovskis Beidzu vidusskolu

3. Arta Berezovska (Dumbre) Beidzu pamatskolu

4. Zane Štolcere Beidzu pamatskolu

 

2001. gads

1. Aivars Metla (Metla-Rozentāls) Beidzu vidusskolu

2. Sandra Vārpiņa Beidzu vidusskolu

3. Kristīne Učelniece (Liepiņa) Beidzu vidusskolu

4. Baiba Baranovska (Bierande) Beidzu vidusskolu

5. Ina Graudiņa Beidzu vidusskolu

6. Ilze Podagele (Landmane) Beidzu vidusskolu

7. Laura Tone (Baikova) Beidzu vidusskolu

8. Viesturs Tone  Beidzu vidusskolu

9. Sanda Grauze (Riekstiņa) Beidzu pamatskolu

 

2000. gads

1. Agita Metla Beidzu vidusskolu

2. Inga Rutkauska (Kokina) Beidzu vidusskolu

3. Kristaps Bierands Beidzu vidusskolu

4. Aigija Šulce (Birģele) Beidzu vidusskolu

5. Zita Krūmiņa Beidzu vidusskolu

6. Inese Birģele (Švāne) Beidzu vidusskolu

7. Vita Jēkabsone (GRIFITA) Beidzu vidusskolu

8. Līga Augule Beidzu vidusskolu

9. Kristaps Zīverts Beidzu vidusskolu

10. Edmunds Sprūds Beidzu pamatskolu

11. Matīss Strods Beidzu pamatskolu

12. Liene Renerte (Palkavniece) Beidzu vidusskolu

13. Zane Pīrāga Beidzu vidusskolu

 

1999. gads

1. Aigars Stūris Beidzu vidusskolu

2. Inese Miķelsone (Miķelsone Strautniece) Beidzu vidusskolu

3. Liene Osipova (Krūze) Beidzu vidusskolu

4. Reinis Zeminskis Beidzu pamatskolu

5. Zane Šilberga (Baltiņa) Beidzu pamatskolu

6. Ivita Šulce (Miķelsone) Beidzu pamatskolu

7. Māra Grauze (Skudra) Beidzu pamatskolu

8. Arnis Supe Beidzu pamatskolu

9. Māris Šaripo Beidzu pamatskolu

10. Agris Zirniņš Beidzu vidusskolu

 

 

1998. gads

1. Gunta Kaudze Beidzu vidusskolu

2. Līga Bulaha Beidzu vidusskolu

3. Dace Tone (Balčus) Beidzu vidusskolu

4. Aija Krīgere (Grabovska) Beidzu vidusskolu

5. Baiba Zonberga (Zonberga-Koptjajeva) Beidzu vidusskolu

 

1997. gads

1. Anta Rutka (Rutka-Kriškalne) Beidzu vidusskolu

2. Ilze Bulaha Beidzu vidusskolu

3. Aija Podagele (Buiķe) Beidzu vidusskolu

4. Sanita Arbidāne (Kondrāte) Beidzu vidusskolu

5. Irina Rakova (Kokmane) Beidzu vidusskolu

6. Indra Jukāme Beidzu vidusskolu

7. Atis Dzeguze Beidzu vidusskolu

8. Ieva Jākobsone (Kondrāte) Beidzu vidusskolu

9. Inga Neimane Beidzu vidusskolu

10. Aija Rašmane (Bankovska) Beidzu vidusskolu

11. Vaira Godmane (Kumermane) Beidzu vidusskolu

12. Indra Vītola (Jēruma) Beidzu vidusskolu

13. Māris Metla Beidzu vidusskolu

 

1996. gads

 1. Kaspars Gulbis Beidzu vidusskolu

 2. Sanita Strautiņa (Laurena) Beidzu vidusskolu

 

1995. gads

1. Edgars Buls Beidzu vidusskolu

2. Liene Bartkeviča (Snicare) Beidzu vidusskolu

 

1994. gads

 1. Edgars Laimiņš Beidzu vidusskolu

 

 

1993. gads

 1. Vitālijs Zoriks Beidzu vidusskolu

 2. Sandra Bērente (Austruma) Beidzu vidusskolu

 3. Rita Silkalne (Grìnfogele) Beidzu vidusskolu

 

 

1992. gads

 1. Liene Rasa (Kozlovska) Beidzu vidusskolu

 2. Tatjana Kocareva (Lapo) Beidzu vidusskolu

 3. Gunta Kazmina (Paavola) Beidzu vidusskolu

 

1991. gads

1. Aiga Tīfentāle (Bormane) Beidzu pamatskolu

2. Kristīne Jakovļeva Beidzu vidusskolu

3. Lana Čepule (Volante) Beidzu vidusskolu

 

1990. gads

1. Agris Grāvītis Beidzu vidusskolu

2.  Vitālijs Zoriks Beidzu vidusskolu

3. Kaspars Sīmanis Beidzu vidusskolu

4. Gunita Bartkevica Beidzu pamatskolu

 

1989. gads

1. Andris Motuzas (Krūmiņš) Beidzu pamatskolu

2. Iveta Skirbauska (Birenbauma) Beidzu pamatskolu

3. Inguna Grīnfogele (Cine) Beidzu vidusskolu

4. Jana Bistrova (Rapša) Beidzu vidusskolu

5. Gita Millere (Leimane) Beidzu vidusskolu

6. Armands Cinis Beidzu vidusskolu

7. Arnis Liepa Beidzu vidusskolu

8. Iveta Cine Beidzu vidusskolu

 

1988. gads

 1. Maruta Leitāne (Zūkure) Beidzu vidusskolu

 2. Gunita Siliņa (Eglīte) Beidzu vidusskolu

 3. Dainis Balčuns Beidzu vidusskolu

 4. Alvils Skavronskis Beidzu vidusskolu

 5. Mārīte Učelniece (Alksne) Beidzu vidusskolu

 

 

1987. gads

1. Dagmāra Grantiņa (Altenburga) Beidzu vidusskolu

2. Ingrīda Veihmane (Kuzmicka) Beidzu vidusskolu

3. Daiga Vaitekunaite (Baumane) Beidzu vidusskolu

 

 

1986. gads

1. INGA CINE (DZELVE-KLEPERE) Beidzu vidusskolu

 

 

 

1985. gads

1. Ērika Potrika (Bogataja) Beidzu vidusskolu

2. Aurika Bogataja Beidzu vidusskolu

3. Daiga Reķe (Siliņa) Beidzu pamatskolu

4. Irina Arbidāne (Rosicka) Beidzu pamatskolu 1982. gadā

5. Baiba Kalme (Lagzdiņa) Beidzu vidusskolu

6. Dace Leitāne Beidzu vidusskolu

7. Artūrs Millers Beidzu vidusskolu

8. Guntars Gidrēvičs Beidzu vidusskolu

 

1984. gads

1. Daiga Žulpa (Holšteina) Beidzu vidusskolu

2. Indra Zariņa (Arbidān) Beidzu vidusskolu

3. Sandra Zeme (Alenčika) Beidzu vidusskolu

4. Ilze Moroza (Strode) Beidzu vidusskolu

5. Laura Šmīdeberga (Zaķe) Beidzu vidusskolu

 

1983. gads

1. Elita Zuicāne (Birģele) Beidzu vidusskolu

2. Guntis Kuzmickis Beidzu vidusskolu

3. Uģis Meiers Beidzu pamatskolu

4. Ineta Pīzele (Skricka) Beidzu vidusskolu

5. Baiba Freimane (Mantiņa) Beidzu vidusskolu

6. Dailis Plezers Beidzu vidusskolu

 

 

1982. gads

 

1981. gads

1. Guntars Birznieks Beidzu vidusskolu 

2. Viola Ziemele (Lūse) Beidzu vidusskolu

3. Sandra Prikule (Jansone) Beidzu vidusskolu

4. Ina Rašmane (Jurēvica) Beidzu vidusskolu

 

1980. gads

1. Māris Stegenburgs Beidzu vidusskolu

 

 

 

1979. gads

1. Diāna Ziemele (Zurģe) Beidzu vidusskolu 

 2. Līga Freimantāle (Savicka) Beidzu vidusskolu

 3. Silva Motaga (Jukāme) Beidzu vidusskolu

 4. Sandra Līmeža (Some) Beidzu vidusskolu

 5. Aldis Jēgeris Beidzu vidusskolu

 6. Silva Veinberga (Jēgere) Beidzu vidusskolu

 

1978. gads

 

1977. gads

1. Ilze Inkina Beidzu vidusskolu

2. Vija Augule (Zīverte) Beidzu vidusskolu

3. Gunta Tone Beidzu vidusskolu

4. Anita Zilicka (Prane) Beidzu vidusskolu

5. Rita Gintere (Horna) Beidzu vidusskolu

6. Daina Tone (Strazdiņa) Beidzu vidusskolu

7. Vairis Štolcers Beidzu vidusskolu

8. Modrīte Putniņa (Ruslēviča) Beidzu vidusskolu

 

1976. gads

1. Tamāra Osipova (Juzupa) Beidzu vidusskolu

2. Ginta Freimane (Medne) Beidzu vidusskolu

3. Maija Freimane (Purvinska) Beidzu vidusskolu

4. Laima Renerte (Laukakmene) Beidzu vidusskolu

5. Rita Rusmane (Krauze) Beidzu vidusskolu

 

 

1975. gads

1. Arianda Segliņa (Krūmmale) Beidzu vidusskolu

2. Mārīte Pavlova (Kabaka) Beidzu vidusskolu

3. Anna Prāmalte (Metla) Beidzu vidusskolu

 

 

 

1974. gads

 1. Vizma Vāce (Petrēvica) Beidzu vidusskolu

 2. Edīte Zeminska (Birģele) Beidzu vidusskolu

 3. Egita Tomkalne (Sproģe) Beidzu vidusskolu

 4. Ilga Pīrāga (Jēgere) Beidzu vidusskolu

 

1973. gads

1. Visvaldis Bebrišs Beidzu vidusskolu

2. Aija Baufāle (Lauberte) Beidzu vidusskolu

 

1972. gads

1. Aivars Mežsargs Beidzu vidusskolu

2. Mārīte Putniņa (Mežsarga) Beidzu vidusskolu

3. Indra Birģele (Ansone) Beidzu vidusskolu

4. Uldis Ginters Beidzu vidusskolu

 

1971. gads

 

 

1970. gads

 

 

1969. gads

 1. Anna Buko (Buka) Beidzu vidusskolu

 2. Mudīte Siļķe (Rimbeniece) Beidzu vidusskolu

 3. Dzintra Freimantāle (Mahoņina-Mahina) Beidzu vidusskolu

 

1968. gads

 1. Juris Buks Beidzu vidusskolu

 

1967. gads

 

 

1966. gads

 1. Astrīda Kalniņa (Vītoliņa) Beidzu vidusskolu

 2. Maruta Jēgere (Šaripo) Beidzu vidusskolu

 3. Rudīte Siļķe (Prauliņa) Beidzu vidusskolu

 

1965. gads

 

1964. gads

 

1963. gads

 

1962. gads

 

1961. gads

 

1. VIJA PONE (CINE) Beidzu vidusskolu

 

1960. gads

1. Ivars Nagliņš Beidzu vidusskolu

 

1959. gads

 

1958. gads

 

 

1957. gads

 

1956. gads

 

1955. gads

 

1954. gads

 

1953. gads

 

1952. gads

1. 

2.

3.

 

Reģistrējies skolas salidojumam

eka3

Ēdienkarte

Fill up your health with colorful fruits and vegetables

Skolas autobuss

autobuss

Parlaments

parlaments 001

Skolas padome

skolas padome 001

LVA Tukuma novads COA

pieejamiba 2

ministrija balta

Jaunpils vidusskola

Tukuma novada pašvaldība, Jaunpils vidusskola

Reğ.Nr. 90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Faktiskā adrese: Jaunpils vidusskola, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145
Banka: AS “SWEDBANK”,
Norēķinu konta Nr. LV17 HABA 0001402040731