Jaunpils vidusskolas himna „Skolas gadi” 

Aizejot no savas skolasap ozols 180509
Līdzi paņemiet,
Visu, ko vien tā jums deva,
Sirdī paturiet!

Skolas gadi ir dzīvē visskaistākie,
Skolas gadi, kā aizsteigušies tie!
Skolas gadi ir dzīvē visīsākie,
Skolas gadi, kā aizsteigušies tie!

Šovakar lai draugu pulkā
Laba dziesma skan,
Skolā pavadītie gadi
Prātā paliks man !

Dzīves takās tālāk ejot
Skolu pieminiet,
Viņas ejās klusi klejot
Kādreiz atnāciet !

 

/Autors Elmārs Helvigs/