Latvijai 100 veltītais projekts “Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss ”Mana zeme skaistā””

logo adobe pdf

 Nolikums skolām

Konkurss "Latvijas 100gades spots"

Latvijas 100gades spots

 Izlasi un lejuplādē

logo adobe pdfPar konkursu

Nolikums konkursam "Labākā klase"

klaseJaunpils novada domes un Jaunpils vidusskolas konkursa

„Labākā klase ”

NOLIKUMS

                                                                                                             APSTIPRINĀTS

                                                                                                                 ar Jaunpils novada domes

                                             2012.gada sēdes lēmumu

Mērķis:

             Veicināt klases skolēnu saliedētību un vienotību.

Uzdevumi:

  1. Motivēt skolēnus mācību darbam, savstarpējai tolerancei.
  2. Veidot pozitīvu sadarbības vidi klasē un skolā.

3. Veicināt skolēnu sabiedrisko aktivitāti un dalību olimpiādēs, sacensībās    konkursos, interešu izglītības nodarbībās.

Organizatori:

              Jaunpils novada dome un Jaunpils vidusskola

Konkursa koordinators:

Jaunpils vidusskolas Skolēnu Parlaments, direktora vietniece audzināšanas darbā     I.Martuzāne

Ēdienkarte

Fill up your health with colorful fruits and vegetables

Skolas autobuss

autobuss

Parlaments

parlaments 001

Skolas padome

skolas padome 001

LVA Tukuma novads COA

pieejamiba 2

ministrija balta

Jaunpils vidusskola

Tukuma novada pašvaldība, Jaunpils vidusskola

Reğ.Nr. 90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Faktiskā adrese: Jaunpils vidusskola, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145
Banka: AS “SWEDBANK”,
Norēķinu konta Nr. LV17 HABA 0001402040731