Nodarbību grafiks

Jaunpils vidusskolas interešu izglītības un pulciņu  nodarbību grafiks 2023./2024.m.g.  2. semestrim (projekts)                                                            

 

 

5.stunda

6.stunda

7.stunda

8.stunda

9.stunda

Pirmdiena

 

“Mana valodiņa”

(T.Juzupa)

 

Koris 1.-4.klase

(Ē.Bogataja)

 

 

 

“Mana valodiņa”

(T.Juzupa)

 

 

Pirmā palīdzība (I.Miķelsone)

 

Tautas dejas

 4. -7. kl.(I.Liepiņa)

 

Radi! Vadi! Iedvesmo!

(V.Krīgerte)

 

Koris 5.-9.kl.

(Ē.Bogataja)

 

Pirmā palīdzība (I.Miķelsone)

 

SMU,vad. Dace Mustafejeva

 

Otrdiena

Tautas dejas 1.kl (A.Trokša-Grāvīte)

Tautas dejas

 2. -3. kl. (I.Liepiņa)

 

 

Radi! Vadi! Iedvesmo!(V.Krīgerte)

 

 

 

 

Radi! Vadi! Iedvesmo!

(V.Krīgerte)

 

Autoapmācība (D.Gulbe)

Trešdiena

Tautas dejas 1.kl. (A.Trokša-Grāvīte)

 

 

 

Dzīves skola (A.Pērkons)

 

Dzīves skola (A.Pērkons)

 

 

 

Dzīves skola (A.Pērkons)

 

Ceturtdiena

 

Tautas dejas

 2. -3. kl. (I.Liepiņa)

 

 “Čaklās rokas”

(A.Bogataja)

 

Tautas dejas

 2. -3. kl. (I.Liepiņa)

 

Tautas dejas 4.-7.kl.

(I.Liepiņa)

 

“Čaklās rokas”

(A.Bogataja)

 

 

“Čaklās rokas”

(A.Bogataja)

 

 

Piektdiena

 

Koris 1. - 4.kl.

(Ē.Bogataja)

 

 

Aerobika

(I.Martuzāne)

Koris 5.-9.kl.

(Ē.Bogataja)

 

Aerobika

(I.Martuzāne)

 

 

 

 

 

Jaunpils vidusskolas interešu izglītības un pulciņu  nodarbību grafiks 2023./2024.m.g.  1. semestrim (projekts)
       

  

 

5.stunda

6.stunda

7.stunda

8.stunda

9.stunda

Pirmdiena

 

“Mana valodiņa”

(T.Juzupa)

 

Tautas dejas

2. -3. kl. (I.Liepiņa)

 

Koris 1.-4.klase

(Ē.Bogataja)

 

“Mana valodiņa”

(T.Juzupa)

 

 

Radi! Vadi! Iedvesmo!

(V.Krīgerte)

 

Koris 5.-9.kl.

(Ē.Bogataja)

 

 

Otrdiena

Tautas dejas 1.kl (A.Trokša-Grāvīte)

 

Tautas dejas

4. -6. kl.(I.Liepiņa)

 

Novadpētniecības pulciņš (A. Bīlava)

Radi! Vadi! Iedvesmo!(V.Krīgerte)

 

Novadpētniecības pulciņš (A. Bīlava)

Radi! Vadi! Iedvesmo!

(V.Krīgerte)

Tautas dejas 7.-11.kl.

(I.Liepiņa)

Novadpētniecības pulciņš (A. Bīlava)

 

Autoapmācība (D.Gulbe)

Trešdiena

Tautas dejas 1.kl. (A.Trokša-Grāvīte)

 

 

 

Dzīves skola (A.Pērkons)

 

 

Pirmā palīdzība (I.Miķelsone)

 

Dzīves skola (A.Pērkons)

 

Pirmā palīdzība (I.Miķelsone)

 

Dzīves skola (A.Pērkons)

 

Ceturtdiena

 

Tautas dejas

2. -3. kl. (I.Liepiņa)

 

Tautas dejas 4.-6.kl.

(I.Liepiņa)

“Čaklās rokas”

(A.Bogataja)

 

Tautas dejas 7.-11.kl.

(I.Liepiņa)

 

“Čaklās rokas”

(A.Bogataja)

 

 

“Čaklās rokas”

(A.Bogataja)

 

Piektdiena

 

Koris 1. - 4.kl.

(Ē.Bogataja)

 

 

Aerobika

(I.Martuzāne)

Koris 5.-9.kl.

(Ē.Bogataja)

Aerobika

(I.Martuzāne)

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

  

                                       

 

 

Ēdienkarte

Fill up your health with colorful fruits and vegetables

Skolas autobuss

autobuss

Parlaments

parlaments 001

Skolas padome

skolas padome 001

LVA Tukuma novads COA

pieejamiba 2

ministrija balta

Jaunpils vidusskola

Tukuma novada pašvaldība, Jaunpils vidusskola

Reğ.Nr. 90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Faktiskā adrese: Jaunpils vidusskola, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145
Banka: AS “SWEDBANK”,
Norēķinu konta Nr. LV17 HABA 0001402040731