Konsultāciju grafiks 2023./2024. māc. g.

 

INDIVIDUĀLĀS KONSULTĀCIJAS 2023./2024.M.G.

 

 

Pedagogs

Konsultāciju skaits

Diena, stunda

Telpa

1

Bīlava Andra

3

pirmdiena - 8., 9. stundas

trešdiena - 9.stunda

109.

2

Bogoslovska M.

2

ceturtdiena 7.,8.stunda

205.

3

Sanija Bulaha

3

ceturtdiena 7.,8. un 9.

312.

4

Grīnfelde Marta

4

trešdiena 8., 9. stunda piektdiena 8., 9. stunda

108.

5

Inkina Ilze

3

otrdiena 7.,8.stunda

trešdiena 8.stunda

209.

6

Ērika Bogataja

2

otrdiena - 8.,9. stunda,

206.

7

Kāle -Pūkaine

1

otrdiena 1.ned.-8st., 2.ned.-9st.

208.

8

Ķirsone Gundega

4

otrdiena 9. st.

trešdiena 7. st.

ceturtdiena 8. un 9. st.

106.

9

Korfa Anita

2

trešdiena 8.,9. stunda

312.

10

Lerhs Mārtiņš

1

trešdiena 9.stunda

Kalna sk.

11

Liepiņa Irēna

2

pirmdien 9.stunda

trešdien 9.stunda

202.

12

Liepiņš Jānis

1

ceturtdiena 7.stunda

 

13

Marčinkus Anita

3

pirmdiena 7. stunda mazā sk. angļu val.

trešdiena 8.stunda mazā sk. datorika

ceturtdiena 8.stunda - 103. angļu val.

Mazā sk.

103.

14

Martuzāne Irēna

1

pirmdien, 7. stunda

304.

15

Mustafejeva Dace

1

pirmdiena 9.stunda

208.

16

Miķelsone Ineta

3

pirmdiena 6., 7. st.- 2. ned.

ceturtdiena 9. st.

piektdiena 8. st.

105.

17

Studente Diāna

1(ģeogrāfija)

trešdiena 9.st.

208.

18

Rubīna Valentīna

4

pirmdiena 8.st., otrdiena 9.st., ceturtdiena 9.st., piektdiena 8.st.

301.

19

Zaremba Artūrs

1

otrdiena 9.stunda

Sporta zāle

 

 

Ēdienkarte

Fill up your health with colorful fruits and vegetables

Skolas autobuss

autobuss

Parlaments

parlaments 001

Skolas padome

skolas padome 001

LVA Tukuma novads COA

pieejamiba 2

ministrija balta

Jaunpils vidusskola

Tukuma novada pašvaldība, Jaunpils vidusskola

Reğ.Nr. 90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Faktiskā adrese: Jaunpils vidusskola, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145
Banka: AS “SWEDBANK”,
Norēķinu konta Nr. LV17 HABA 0001402040731