Olimpiādes

2019./2020. mācību gads

 

Olimpiāde

Skolēns

Pedagogs

Iegūtā vieta

Angļu valoda 7.klasei

Marija Sīmane

Valentīna Rubīna

Atz.

Angļu val. 10. -12.klasei

Sanija Bulaha

Valentīna Rubīna

6.

Angļu val. 10.-12.klasei

Evelīna Stepanova

Valentīna Rubīna

6.

Angļu val. 10. – 12.kl.

Anna Krista Dakša

Valentīna Rubīna

Atz.

Bioloģija 11.klasei

Deivids Riekstiņš

Jānis Liepiņš

7.

Bioloģija 11.klasei

Daiga Medvecka

Jānis Liepiņš

9.

Bioloģija 11.klasei

Anna Krista Dakša

Jānis Liepiņš

1.

Bioloģija 9.klasei

Tīna Birģele

Ineta Miķelsone

9.

Ekonomika vsk.

Anna Krista Dakša

Ilze Dakša

1.

Fizika 9.klase

Aleksandra Mertena

Ilze Inkina

6.

Fizika 10.klasei

Deina Pavāre

Ilze inkina

Atz.

Fizika 11.klasei

Anna Krista Dakša

Ilze Inkina

Atz.

Ģeogrāfija 8.klasei

Ilna Anna Rone

Antra Brinkmane- Brimane

3.

Ģeogrāfija 10.klasei

Henriks Šadurovs

Ilze Dakša

Atz.

Ģeogrāfija 11.klasei

Anna Krista Dakša

Ilze Dakša

Atz.

Krievu valoda 9.klasei

Viktorija Niedre

Margarita Bogaslovska

Atz.

Krievu val. 10.-12.kl.

Kristena Ābele

Irēna Martuzāne

Atz.

Ķīmija 10.kl.

Anete Grāvīte

Jurģis Briedis

Atz.

Ķīmija 11.kl.

Daiga Medvecka

Jurģis Briedis

3.

Latviešu val. 8.kl.

Ilna Anna Rone

Gundega Ķirsone

Atz.

Latviešu val. 9.klasei

Aleksandra Mertena

Marta Grīnfelde

10.

Latviešu val. 9.klasei

Karlīna Leimane

Marta Grīnfelde

7.

Latviešu val.11.kl.

Everita Muceniece

Marta Grīnfelde

Atz.

Vizuālā māksla 5.-6.

Nellija Stikute

Aurika Bogataja

2.

Vizuālā māksla 7.-8.

Kintija Kora Krastiņa

Aurika Bogataja

Atz.

Vizuālā māksla 9.-10.

Agneta Anuškova

Aurika Bogataja

2.

Vizuālā māksla 11.-12.

Ketija Keita Krastiņa

Aurika Bogataja

2.

Latviešu val. 2.kl

Jānis Kormis

Daina Strazdiņa

8.

Latviešu val. 3.kl.

Ieva Elīza Grigore

Ineta Skricka

Atz.

Latviešu val. 4.kl.

Kristiāna Oļeškēviča

Aurika Bogataja

10.

Matemātika 10.kl.

Deina Pavāre

Irēna Liepiņa

Atz.

Matemātika 11.kl.

Anna Krista Dakša

Gunta Kāle

Atz.

Ēdienkarte

Fill up your health with colorful fruits and vegetables

Skolas autobuss

autobuss

Parlaments

parlaments 001

Skolas padome

skolas padome 001

LVA Tukuma novads COA

pieejamiba 2

ministrija balta

Jaunpils vidusskola

Tukuma novada pašvaldība, Jaunpils vidusskola

Reğ.Nr. 90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Faktiskā adrese: Jaunpils vidusskola, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145
Banka: AS “SWEDBANK”,
Norēķinu konta Nr. LV17 HABA 0001402040731