Parlaments

Jaunpils vidusskolas parlaments
2023./2024. m. g. 

Kintija Kora Krastiņa – Parlamenta prezidente

Iekšlietu ministrijas galvenā – Vanesa Volkova

Vietniece – Elīza Mertena

Kultūras ministrijas galvenā – Elīna Ķilda

Vietniece – Justīne Zvagule

Ārlietu ministrijas galvenā – Santa Prosoloviča

Vietniece – Linda Šulca

Marta Kristapsone – Prezidentes vietniece

 

 

Iekšlietu ministrija

Kultūras ministrija

Ārlietu ministrija

4.kl

 

Marta Pušmucāna

Jete Šeiniņa

Lauma Rībene

5.kl.

Dace Ķilda

Madara Kubliņa

Arno Rasa

6.kl.

Nikola Vilkauša

Elīze Vasjatkina

Marta Kubliņa

7.kl.

Elīza Mertena

Justīne Zvagule

Rodrigo Alksnis

8.kl.

Regnārs Stepens

Ričards Krūmiņš

Elizabete Ariko

9.kl.

Ieva Rūsiņa

Marta Kristapsone

Artūrs Šulcs

11.kl.

Denija Deina Stūre, Vanesa Volkova

Elīna Ķilda

Linda Šulca, Santa Prosoloviča

 

Jaunpils vidusskolas parlaments
2022./2023. m. g. 

 1. Iekšlietu ministrija:
 • Nikola Vilkauša (5. Kl.)
 • Justīne Zvagule (6. Kl.)
 • Regnārs Stepens (7. Kl.)
 • Vineta Medvecka (8. Kl.)
 • Anita Moča (9. Kl.)
 • Marija Sīmane (10. Kl.)
 • Kristers Beķeris (11. Kl.)
 • Nikola Šišlo (vietnieks) (11. Kl.)
 • Viktorija Niedre (galvenais) (12. Kl.)
 1. Ārlietu ministrija:
 • Marta Kubliņa (5. Kl.)
 • Elīza Mertena (6. Kl.)
 • Elizabete Ariko (7. Kl.)
 • Edvards Kozlovskis (8. Kl.)
 • Ieva Arbidāne (9. Kl.)
 • Linda Šulca (10. Kl.)
 • Megija Kovaļevska (11. Kl.)
 • Estere Andreca (vietnieks) (11. Kl.)
 • Beāte Bīlava (galvenais) (12. Kl.)
 1. Kultūras ministrija:
 • Elīze Vasjatkina (5. Kl.)
 • Elīna Gricmane (6. Kl.)
 • Ričards Krūmiņš (7. Kl.)
 • Marta Kristapsone ( 8. Kl.)
 • Nellija Stikute (9. Kl.)
 • Denija Stūre (10. Kl.)
 • Melānija Gulbe (11. Kl.)
 • Aivija Ņikiforova (vietnieks) (12. Kl.)
 • Evelīna Bitere (galvenais) (12. Kl.)

Prezidente- Ilna Anna Rone (11. Kl.)

Prezidentes vietniece- Kintija Kora Krastiņa (10. Kl.)

 

Jaunpils vidusskolas parlaments
2020./2021.m.g  

Prezidents – Deivids Riekstiņš (12. klase)

Prezidenta vietnieks - Ketija Keita Krastiņa (12.klase)

Kultūras ministrija:

Kultūras ministre – Marta Elza Rozenberga (9.klase)

Ministres vietnieks - Melānija Gulbe (9.klase)

 • Krišjānis Holšteins (12.klase), Anete Grāvīte (11.klase), Luīze Krūmiņa (8.klase), Justīne Zorika (7.klase), Nikola Lūse (7. klase), Renarts Ruskilis (9.klase), Kristiāna Oļeševiča (5.klase), Līva Dana Plezere (5.klase), Evelīna Bitere (10.klase), Aivija Ņikiforova (10.klase), Marta Kristapsone (6.klase).

Ārlietu ministrija:

Ārlietu ministre – Ilna Anna Rone(9.klase)

Ministres vietnieks – Nikola Šišlo(9.klase)

 • Ieva Renāte Tiļļa (12.klase), Patrīcija Andersone (8.klase), Kora Kintija Krastiņa (8.klase), Nellija Stikute (7.klase), Ieva Arbidāne (7.klase), Anna Rēzija Auziņa (7.klase), Estere Andreca (9.klase), Elizabete Ariko (5.klase), Elza Niedre (5.klase), Raivis Bīlavs(6.klase), Anete Grāvīte (11.klase), Rūta Jansone (10.klase).

Iekšlietu ministrija:

Iekšlietu ministre – Everita Muceniece (12.klase)

Ministra vietnieks – Demija Riekstiņa (9.klase)

 • Sanija Bulaha (12.klase), Denija Diena Stūre (8.klase), Marija Sīmane (8.klase), Marija Arika (7.klase), Anrijs Osis (7.klase), Laura Feldmane (7.klase), Kristers Beķeris (9.klase), Rūta Strode (9.klase), Katrīna Bičkova (5.klase), Regnārs Stepens (5.klase), Viktorija Niedre (10.klase), Anete Grāvīte (11.klase), Vineta Medvecka (6.klase).

 

logo adobe pdfSeminārs "Jaunietis jaunietim"

logo adobe pdfZiemassvētku pasākums

Skolēnu parlamenta pasākums "Nakts skolā" 2018

Flickr Suite Plugin ERROR! Flickr API Error: - "Photo "45370047245" not found (invalid ID)"
Jau otro gadu Jaunpils vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji rīkoja pasākumu “Nakts skolā”, kas ir paredzēts parlamenta dalībniekiem. Šogad tas notika 6. decembrī.
Jau 2 mēnešus iepriekš paši skolēni plānoja pasākuma norisi, dalījās ar idejām un ieteikumiem savā starpā. “Nakts skolā” mērķis ir saliedēt skolēnus un tā laikā risināt dažādus aktuālos jautājumus, piemēram, Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu pašpārvalžu tīkla tikšanos, kas janvārī notiks Jaunpils vidusskolā, kā arī Jaunpils vidusskolas Ziemassvētku balli.
No 17.00 līdz 20.00 skolēni strādāja grupās. Darbu vadīja Skolēnu parlamenta prezidente Nikola Smeltere. Pasākuma dalībnieku uzdevums bija prezentēt pārējiem jau izdarīto šajā mācību semestrī un savus plānus otrajam mācību semestrim. Grupu darbs nebija viegls, bet skolēni ar to tika galā ļoti veiksmīgi. Jāpiemin arī tas, ka pasākumā piedalījās skolēni no 5. līdz 12. Klasei, tātad - bija jāprot sastrādāties!
Pēc labi padarīta darba visi dalībnieki devās uz skolas sporta zāli, kur bija sagatavotas dažādas spēles un aktivitātes. Par to jau iepriekš bija parūpējusies mūsu kultūras ministrija. Skolēniem tika dots vakariņu un mājasdarbu laiks, pēc tam visi kopā skātījās filmu “Harijs Poters un Filozofu akmens”.
Skolēni pasākumu novērtēja kā ļoti izdevušos un aktīvi piedalījās gan grupu darbos, gan aktivitātēs. Pasākuma organizatori arī saka paldies skolas vadībai par atļauju rīkot šāda veida pasākumu!

 

Jaunpils vidusskolas parlaments
2018./2019.m.g 


Prezidents
Nikola Smeltere 12. kl.
Prezidenta vietnieki
Everita Muceniece 10. kl.
Anete Grāvīte 9. kl.
Kultūras ministrija
Simona Juškevica 12. kl.(Galvenais ministrs)
Ketija Keita Krastiņa 10. kl.(Ministra vietnieks )
Karlīna Leimane 8.a kl.(Ministra vietnieks)
Santa Šeiniņa 9. kl.
Marta Elza Rozenbega 7. kl.
Melānija Gulbe 7. kl.
Evelīna Bitere 8.b kl.
Aivija Ņikiforova 8.b kl.
Ance Anuškova 11. kl.
Laura Feldmane 5. kl.
Daiga Pētersone 5. kl.
Marika Priedniece 5. kl.
Anita Moča 5. kl.
Nellija Stikate 5. kl.
Marija Ariko5. kl.
Iekšlietu ministrija
Viktorija Ariko 12. kl.( Minisrtijas vadītājs)
Ance Anuškova 11. kl. ( Ministra vietnieks)
Aleksanda Mertena 8.a kl.(Ministra vietnieks)
Laura Feldmane 5. kl.
Marija Ariko 5. kl.
Denja Diena Stūre 6. kl.
Kristers Beķeris 7. kl.
Ilna Anna Rone 7. kl.
Demija Riekstiņa 7. kl.
Renarts Ruskulis 7. kl.
Karlīna Leimane 8.a kl.
Agneta Anuškova 8.a kl.
Santa Šeiniņa 9. kl.
Anete Grāvīte 9. kl.
Deivids Riekstiņš 10. kl.
Krišjānis Holšteins 10. kl.
Ārlietu ministrija
Tīna Birģele 8.a kl.(Ministrijas vadītājs )
Sanija Bulaha 10. kl.(Ministra vietnieks)
Ilna Anna Rone 7. kl.
Nikola Šišlo 7. kl.
Patrīcija Andersone 6. kl.
Aivija Ņikiforova 8.b kl
Evelīna Bitere 8.b kl.
Kristīne Eļkina 12. kl.
Nellija Stikute 5. kl
Anna Rēzija Audriņa 5. kl.
Santa Šeiniņa 9. kl.
Klāvs Sīmanis 8.a kl.

Saimnieciskie darbi
Ģirts Rudenko 12.kl.(Saimnieks)
Kristaps Alčausks 12.kl.(Saimnieka vietnieks)
Krišjānis Holšteins 10.kl. (Saimnieka vietnieks)

 

logo adobe pdfJaunpils vidusskolnieces Japānā-" Newcastles alliance"

 

Pasākums "Nakts skolā"

Flickr Suite Plugin ERROR! Flickr API Error: - "Photo "39762402471" not found (invalid ID)"
2017.gada 19.decembrī Jaunpils vidusskolas Skolēnu Parlamenta dalībnieki sagatavoja un piedalījās līdz šim nebijušā pasākumā “Nakts skolā”. Tā ietvaros skolēni izvērtēja pirmā semestra padarītos darbus, dalījās idejās par otrā semestra darba plānu, dalībniekus uzrunāja skolas kultūras ministre Simona Juškevica, skolas ārlietu ministre Kristīne Eļkina, skolas iekšlietu ministre Nadīna Pahmurkina, skolēnu saimnieciskās daļas vadītājs Ģirts Rudenko un pasākumu vadīja -  Skolēnu Parlamenta prezidente Nikola Smeltere. Katras ministrijas biedri spēlēja saliedēšanās spēlēs, kā arī kopīgi skatījās filmu. Visi skolēni nakšņoja Jaunpils vidusskolas sporta zālē.
“Nakts skolā” mērķis bija saliedēt skolēnus, lai darbs Skolēnu Parlamentā būtu patīkams un aizraujošs pašiem skolēniem. Bērni un jaunieši bija ļoti priecīgi par notikušo pasākumu, kā arī izteica vēlmes par tā atkārtošanu. “Nakts skolā” ievaros skolēni mācījās rīkot un plānot pasākumus, ieguva pieredzi, kuru varēs pielietot turpmāk Skolēnu Parlamenta darbā.

Smeltere Nikola

 

 

 Pirmā parlamenta sanāksme 2017./2018. m. g.

Flickr Suite Plugin ERROR! Flickr API Error: - "Photo "37324735192" not found (invalid ID)"
15. septembrī tika aizvadīta pirmā skolēnu parlamenta sapulce. Tajā piedalījās 5. – 12. klašu skolēni. Sapulces dalībniekus iepazīstināja ar Jaunpils vidusskolas pasākumu plānu 2017. mācību gadam, klašu pārstāvji izvēlējās savu turpmāko darbības jomu (iekšlietu un izglītības ministrijā, kultūras un sporta ministrijā, ārlietu un preses ministrijā), kā arī noskaidroja katras ministrijas vadītāju un tā vietnieku.

Aicinām skolēnus būt aktīviem un atsaucīgiem!

 

 

 

logo adobe pdfSkolēnu Parlamenta nolikums

 

 

Ēdienkarte

Fill up your health with colorful fruits and vegetables

Skolas autobuss

autobuss

Parlaments

parlaments 001

Skolas padome

skolas padome 001

LVA Tukuma novads COA

pieejamiba 2

ministrija balta

Jaunpils vidusskola

Tukuma novada pašvaldība, Jaunpils vidusskola

Reğ.Nr. 90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Faktiskā adrese: Jaunpils vidusskola, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145
Banka: AS “SWEDBANK”,
Norēķinu konta Nr. LV17 HABA 0001402040731