Stundu saraksts

2023./2024. māc. g.

Nedēļas

1. nedēļa

2. nedēļa

04.09.2023. līdz 08.09.2023.

11.09.2023. līdz 15.09.2023.

18.09.2023. līdz 22.09.2023.

25.09.2023. līdz 29.09.2023.

02.10.2023. līdz 06.10.2023.

09.10.2023. līdz 13.10.2023.

16.10.2023. līdz 20.10.2023.

30.10.2023. līdz 03.11.2023.

06.11.2023. līdz 10.11.2023.

13.11.2023. līdz 17.11.2023.

21.11.2023. līdz 24.11.2023.

27.11.2023. līdz 01.12.2023.

04.12.2023. līdz 08.12.2023.

11.12.2023. līdz 15.12.2023.

18.12.2023. līdz 22.12.2023.

08.01.2024. līdz 12.01.2024.

15.01.2024. līdz 19.01.2024.

22.01.2024. līdz 26.01.2024.

29.01.2024. līdz 02.02.2024.

05.02.2024. līdz 09.02.2024.

12.02.2024. līdz 16.02.2024.

19.02.2024. līdz 23.02.2024.

26.02.2024. līdz 01.03.2024.

04.03.2024. līdz 08.03.2024.

18.03.2024. līdz 22.03.2024.

25.03.2024. līdz 28.03.2024.

02.04.2024. līdz 05.04.2024.

08.04.2024. līdz 12.04.2024.

15.04.2024. līdz 19.04.2024.

22.04.2024. līdz 26.04.2024.

29.04.2024. līdz 03.05.2024.

07.05.2024. līdz 10.05.2024.

13.05.2024. līdz 17.05.2024.

20.05.2024. līdz 24.05.2024.

27.05.2024. līdz 31.05.2024.

 

 

 

Stundu saraksts 1. - 3. klasei (1. nedēļa)

Stundu saraksts 1. - 3. klasei (2. nedēļa)

Stundu saraksts 4. - 9. klasei  (1. nedēļa)

Stundu saraksts 4. - 9. klasei  (2. nedēļa)  

Stundu saraksts 11. - 12. klasei  (1. nedēļa)

Stundu saraksts 11. - 12. klasei  (2. nedēļa)

 

 

 

Stundu laiki

Stundu laiki “Lielajā skolā”

ST.

LAIKS

1.

8.30 - 9.10

2.

9.10  – 9.50

3.

10.05   – 10.45

4.

10.45 -11.25

5.

11.35 - 12.15

 

Garais starpbrīdis

6.

12.45 – 13.25

7.

13.40 – 14.20

8.

14.20 – 15.00

9.

15.05 - 15.45

 

 

Stundu laiki “Mazajā skolā”

ST.

LAIKS

1.

8.30 – 9.10

2.

9.10 - 9.50

3.

10.05 – 10.45

4.

10.45   -11.25

 

Garais starpbrīdis

5.

11.55 - 12.35

6.

12.45 – 13.25

7.

13.40 – 14.20

8.

14.20   - 15.00

9.

15.05 – 15.45

Ēdienkarte

Fill up your health with colorful fruits and vegetables

Skolas autobuss

autobuss

Parlaments

parlaments 001

Skolas padome

skolas padome 001

LVA Tukuma novads COA

pieejamiba 2

ministrija balta

Jaunpils vidusskola

Tukuma novada pašvaldība, Jaunpils vidusskola

Reğ.Nr. 90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Faktiskā adrese: Jaunpils vidusskola, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145
Banka: AS “SWEDBANK”,
Norēķinu konta Nr. LV17 HABA 0001402040731