Arodbiedrība

"Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2016"

 

arod23.novembrī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) svinīgi piešķīra statusu "Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2016" pasniedzot goda plāksnes 9 izglītības iestādēm, kuru vadītāji – darba devēji – piedalījās arodbiedrības rīkotajā konkursā, lai novērtētu pedagogu darba apstākļus.

            LIZDA konkursā piedalījās 19 izglītības iestādes, kurās viesojās žūrija, lai novērtētu pedagogu sociālo drošību un darba koplīgumu, darba organizāciju, infrastruktūru, darba kvalitātes veicināšanu un personīgās izaugsmes iespējas, darba drošību, aizsardzību, mikroklimatu un savstarpējās attiecības, reputāciju, atalgojumu. Par pedagogiem draudzīgu var uzskatīt izglītības iestādi, kurā izveidota sakārtota sociālā, fiziskā un informatīvā vide.

Arodbiedrība piešķir statusu „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2016” Jaunpils vidusskolai.

 

Jaunpils vidusskolas A/K pr. Tamāra Juzupa

 

Apsveikums svētkos

 

LIZDA apsveikums

LIZDA iesniedz Ministru prezidentam 17 385 izglītības darbinieku parakstus

1Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) š.g. 13.oktobrī uzsāka parakstu vākšanas akciju par 1,7 milj. euro saglabāšanu izglītības nozarē un par disciplinārlietas ierosināšanu Izglītības un zinātnes ministrijā.

                Pēc arodbiedrības uzaicinājuma akcijā piedalās pedagogi un izglītības iestāžu tehniskie darbinieki, lai valsts budžetā apstiprinātie, bet nesadalītie 1,7 milj. euro tiktu piešķirti paredzētajam mērķim – pedagogu darba samaksas paaugstināšanai 2016.gadā, kā arī tiktu ierosināta disciplinārlieta attiecībā uz pieļauto pārkāpumu Izglītības un zinātnes ministrijā, pamatojoties uz Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumu.

                LIZDA lūdz disciplinārlietas komisijas sastāvā iekļaut pārstāvi no Finanšu ministrijas, Valsts kancelejas, lai darbs tiktu veikts profesionāli un objektīvi. LIZDA uzskata, ka ir būtiski noskaidrot, kāpēc:

1. veidojās finansējuma pārpalikums, ja IZM darbinieki pirms jaunā modeļa ieviešanas 2016.gada 1.septembra norādīja, ka pēc tās aprēķiniem visi 9 milj. euro ir izlietoti;

2.tika lemts izlietot 1,7 milj. euro citam mērķim, bet ne pedagogu algām, zinot, cik daudziem pedagogiem algas samazinās;

3.kurš IZM deva rīkojumu par naudas izlietošanu citam mērķim.

                LIZDA norāda, ka kādam ir jāuzņemas atbildība, jo ar šādu rīcību ir kaitēts nozarē strādājošiem, nav ievēroti labas pārvaldības principi, mazināta uzticēšanās izpildvarai.

                LIZDA lūdz ministru prezidentu ņemt vērā vairāk kā 17 000 nozarē strādājošo viedokli, kas pārstāv 697 izglītības iestādes visā Latvijā.

Paldies visiem par atsaucību!

 

Apsveikums Skolotāju dienā

 

apsv2

Bet skolas stiprums - skolotāji.

Ja skola ir lukturis, kas dāvā gaismu,

Tad skolotājs ir šī luktura liesmiņa.

Ja skola ir burvju dzēriens, kas dod spēku,

Tad skolotājs ir šī dzēriena biķeris.

Ja skola ir templis, kas sniedz mieru,

Tad skolotājs ir šī tempļa kolonnas.

Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola

Un skolas dvēsele - skolotājs.

 

 

 

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība sveic Jūs Pasaules Skolotāju dienā!

Lai pietiek spēka un enerģijas katrai dienai un katram bērnam!

Šeit var apskatīt LIZDA veidoto video sveicienu Pasaules skolotāju dienā!

https://youtu.be/_ARfNjVsIYc


Ēdienkarte

Fill up your health with colorful fruits and vegetables

Skolas autobuss

autobuss

Parlaments

parlaments 001

Skolas padome

skolas padome 001

LVA Tukuma novads COA

pieejamiba 2

ministrija balta

Jaunpils vidusskola

Tukuma novada pašvaldība, Jaunpils vidusskola

Reğ.Nr. 90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Faktiskā adrese: Jaunpils vidusskola, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145
Banka: AS “SWEDBANK”,
Norēķinu konta Nr. LV17 HABA 0001402040731