Atbalsta personāls

Atbalsta personāls Jaunpils vidusskolā

Psihologs

Irina Rosicka

Logopēds

Danita Siliņa - Šadurova

Speciālais pedagogs

Viktorija Krīgerte

Sociālais pedagogs

Dace Adiņa

Bibliotekāre

Andra Bīlava

Ēdienkarte

Fill up your health with colorful fruits and vegetables

Skolas autobuss

autobuss

Parlaments

parlaments 001

Skolas padome

skolas padome 001

LVA Tukuma novads COA

pieejamiba 2

ministrija balta

Jaunpils vidusskola

Tukuma novada pašvaldība, Jaunpils vidusskola

Reğ.Nr. 90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Faktiskā adrese: Jaunpils vidusskola, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145
Banka: AS “SWEDBANK”,
Norēķinu konta Nr. LV17 HABA 0001402040731