Darba laiki

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Lietvede

Lielā skola

107.telpa

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

Medmāsa

Mazā skola

103.telpa

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

Psihologs

Lielā skola

310.telpa

-

-

8.30 – 16.00

-

8.30 – 16.00

Logopēde

Mazā skola

210..telpa

8.30 – 16.00

8.30 – 16.00

8.30 – 16.00

8.30 – 16.00

8.30 – 15.00

Speciālais pedagogs

Mazā skola

202.telpa

8.30 – 16.00

8.30 – 16.00

8.30 – 16.00

8.30 – 16.00

-

Sociālais pedagogs

Lielā skola

310. telpa

-

8.30 – 16.00

-

8.30 – 16.00

-

Bibliotekāre

Lielā skola

002.telpa

11.30-16.00

-

11.30-16.00

11.30-16.00

-

Ēdienkarte

Fill up your health with colorful fruits and vegetables

Skolas autobuss

autobuss

Parlaments

parlaments 001

Skolas padome

skolas padome 001

LVA Tukuma novads COA

pieejamiba 2

ministrija balta

Jaunpils vidusskola

Tukuma novada pašvaldība, Jaunpils vidusskola

Reğ.Nr. 90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Faktiskā adrese: Jaunpils vidusskola, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145
Banka: AS “SWEDBANK”,
Norēķinu konta Nr. LV17 HABA 0001402040731