Skolas himna

Jaunpils vidusskolas himna „Skolas gadi” 

Aizejot no savas skolasap ozols 180509
Līdzi paņemiet,
Visu, ko vien tā jums deva,
Sirdī paturiet!

Skolas gadi ir dzīvē visskaistākie,
Skolas gadi, kā aizsteigušies tie!
Skolas gadi ir dzīvē visīsākie,
Skolas gadi, kā aizsteigušies tie!

Šovakar lai draugu pulkā
Laba dziesma skan,
Skolā pavadītie gadi
Prātā paliks man !

Dzīves takās tālāk ejot
Skolu pieminiet,
Viņas ejās klusi klejot
Kādreiz atnāciet !

 

/Autors Elmārs Helvigs/

Ēdienkarte

Fill up your health with colorful fruits and vegetables

Skolas autobuss

autobuss

Parlaments

parlaments 001

Skolas padome

skolas padome 001

LVA Tukuma novads COA

pieejamiba 2

ministrija balta

Jaunpils vidusskola

Tukuma novada pašvaldība, Jaunpils vidusskola

Reğ.Nr. 90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Faktiskā adrese: Jaunpils vidusskola, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145
Banka: AS “SWEDBANK”,
Norēķinu konta Nr. LV17 HABA 0001402040731