Skolas vēsture

jaunpils viduslaikiSkolas vēsture aizsākas jau 1858.gadā, kad no Jurģu muižas uz Jaunpili atnāk skolotājs Šepsku Kārlis un sāk strādāt „Sparvu” mājās – tā saucamā ziemas skola.
Tad 1863.gadā uz barona Rekes skolai atvēlētas zemes tika uzcelta skolas ēka – „Kalna skola” kā 4-klasīgā pamatskola (tagad šī ēka ir pārbūvēta un tajā atrodas dzīvokļi).
Gadu gaitā skola papildinājusies ar vairākām ēkām – 1938.gadā pēc Augusta Raistera projekta tika uzcelta pamatskolas ēka 220 skolēniem (tagad šajā ēkā mācās 5.-12.klašu skolēni, ēka renovēta 2002. gadā Pasaules Bankas projekta ietveros);
1953.gadā uzcelta internāta ēka , kura šobrīd vairs netiek izmantota.
1961.gadā uzcelta jauna internāta ēka ar sporta zāli (2004.gadā ēka pilnībā pārbūvēta un bez sporta zāles un palīgtelpām te izvietotas pirmsskolas grupas un sākumskolas klases); 1959.gadā celtas darbnīcas.
2005.gada vasarā pilnīgi pārbūvēta skolai piederoša ēka un iekārtots internāts 30 vietām, tagad te izvietotas pirmsskolas grupas.
Vidusskola Jaunpilī sākta veidot 1948.gadā un tās pirmais izlaidums notika 1951. gadā.
Pirmais pārzinis „Kalna skolā” bija Šepsku Kārlis, 1945.gadā par direktoru sāka strādāt Jāzeps Garško, no 1955.gada par direktoru strādā Leonards Žukovs, no 1968.gada skolas direktore ir Balva Berķe. 1981.gadā par direktori sāk strādāt Rita Vārpiņa, no 1999.gada skolas direktors ir Jānis Liepiņš.
Skolā strādājuši izcili pedagogi – Jānis Grīnfelds, Augusts Judovics, Kārlis Ieviņš, Vilis Jankevics, Jānis Zariņš, Leonards Muzikants, Elmārs Helvigs, Leonora Helviga, Zenta Plezere, Dzidra Krauča, Judīte Kalme u.c.

 

logo adobe pdf Tā sākās skola Jaunpilī

Ēdienkarte

Fill up your health with colorful fruits and vegetables

Skolas autobuss

autobuss

Parlaments

parlaments 001

Skolas padome

skolas padome 001

LVA Tukuma novads COA

pieejamiba 2

ministrija balta

Jaunpils vidusskola

Tukuma novada pašvaldība, Jaunpils vidusskola

Reğ.Nr. 90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Faktiskā adrese: Jaunpils vidusskola, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145
Banka: AS “SWEDBANK”,
Norēķinu konta Nr. LV17 HABA 0001402040731