Skolas tradīcijas

Svinīgā līnija pirmajā skolas dienā.

10.klašu iesvētīšanas pasākums

Mārtiņdienas tirdziņš

Latvijas proklamēšanas dienai veltīts pasākums

Pasākums „Skolā iet man ļoti patīk”

Ziemassvētku pasākumi

Žetonu vakars

Valentīndienas pasākums

Moderno deju skate

Māmiņdiena

Kustību festivāls „Jaunpils”

Erudītu konkursi

Karjeras dienas

Pēdējais zvans

Izlaidumi

Ēdienkarte

Fill up your health with colorful fruits and vegetables

Skolas autobuss

autobuss

Parlaments

parlaments 001

Skolas padome

skolas padome 001

LVA Tukuma novads COA

pieejamiba 2

ministrija balta

Jaunpils vidusskola

Tukuma novada pašvaldība, Jaunpils vidusskola

Reğ.Nr. 90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Faktiskā adrese: Jaunpils vidusskola, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145
Banka: AS “SWEDBANK”,
Norēķinu konta Nr. LV17 HABA 0001402040731