KiVa programma

 2023./2024. mācību gadā Jaunpils vidusskola uzsāka dalību antibulinga programmā ,,KiVa”

e76c442a-cropped-e44ea084-kiva_logo_registered_550x550
e76c442a-cropped-e44ea084-kiva_logo_registered_550x550
 

KiVa ir Turku Universitātes (Somija) izstrādāta, pētījumos un pierādījumos balstīta programma vardarbības mazināšanai vienaudžu vidū. KiVa ir visvairāk pētītā programma par pāridarījumiem bērnu un jauniešu vidū, tās efektivitāte ir zinātniski pierādīta, tāpēc programmu izmanto jau 23 dažādās valstīs dažādos kontinentos visā pasaulē, un no šī mācību gada arī Latvijā. Esam priecīgi un lepni, būt to skolu vidū, kuras uzsāk realizēt šo programmu. Skolēniem notiek izglītojošas interaktīvas nodarbības un tiešsaistes spēles par bulingu, savukārt, pedagogiem nodrošinātas rokasgrāmatas, metodiskie materiāli, praktiskie uzdevumi, bet vecākiem – vadlīnijas un informatīvi materiāli par bulingu.

Skolā strādā arī KiVa komanda, kuras pārstāvji pēc noteiktas struktūras individuāli risinās bulinga gadījumus. Katra mācību gada beigās tiks veikts monitorings – ikgadējas aptaujas, kas ļauj digitāli sekot līdzi bulinga izplatības izmaiņām.

Jaunpils vidusskolas koordinatori:

Dace Adiņa-sociālais pedagogs.

Viktorija Krīgerte- speciālais pedagogs.

Irēna Martuzāne- direktora vietniece audzināšanas darbā.

Skolēni uzsāka dalību programmā un to apliecināja  ar krāsaino roku nospiedumiem, deva piekrišanu dzīvot drošā un draudzīgā vidē.

 

Attēls1
Attēls1

 

logo adobe pdf

KiVa Latvijas skolās – mazinām pāridarījumus kopā!

logo adobe pdfVecāku ceļvedis

logo adobe pdfKiVa programmas komanda Latvijā

 

Ēdienkarte

Fill up your health with colorful fruits and vegetables

Skolas autobuss

autobuss

Parlaments

parlaments 001

Skolas padome

skolas padome 001

LVA Tukuma novads COA

pieejamiba 2

ministrija balta

Jaunpils vidusskola

Tukuma novada pašvaldība, Jaunpils vidusskola

Reğ.Nr. 90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Faktiskā adrese: Jaunpils vidusskola, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145
Banka: AS “SWEDBANK”,
Norēķinu konta Nr. LV17 HABA 0001402040731