“Veselības/sporta dienas organizēšanā skolā” 2019.gada 6. novembris

“Veselības/sporta dienas organizēšanā skolā” 2019.gada 6. novembris – orientēsimies veselīgā uzturā, mākslā un sportiskā dzīvesveidā

Laiks

Nodarbība

Nodarbības apraksts

Kur notiek

Nodarbības vadītāji

8.30-11.30 katrai 1.-4. klasei atsevišķi

Smilšu terapija , sensorika , taustes un sajūtu attīstība caur mākslu un garīgo veselību.

Klusuma terapija

Gleznotājas Aijas Princes un Daigas Krūmiņas Mākslas studija piedāvā 1.-4. klašu skolēniem iepazīt tradicionālas un netradicionālas glezniecības tehnikas un pašiem, aktīvi līdzdarbojoties, eksperimentēt un tādējādi gūt iemaņas un vērot atšķirības strādājot ar krāsām, smiltīm un citiem dabas materiāliem. Vienlaikus skolēni iepazīs Latvijas mākslinieku pielietotās dažādas glezniecības tehnikas, t.sk., A. Baušķenieka, M. Rotko, V. Purvīša, J. Rozentāla u.c. darbos. Nodarbības noslēgumā tiek veidota kopizstāde, mudinot bērnus ieraudzīt katra darba unikalitāti.

Jaunpils vidusskolā, sākumskolas telpās

Aija Prince

Daiga Krūmiņa

11.30-12.15

„Veselīgs un sabalansēts uzturs – dzīvesprieka, veselības un enerģijas garants”

5.-8.klase

Lekcijas tēmas. Kas ir veselība;
Kā panākt, lai mums būtu daudz enerģijas;
Kā vairot dzīvesprieku;
Ēšanas pamatprincipi;
Kā un ko pareizi ēst ikdienā;
Kas ir sabalansēts uzturs;
Gremošanas nozīme;
Nepieciešamā uzturvērtība un kā to iegūt;
Vai viss, ko mēs ēdam dod mums vajadzīgo uzturvērtību un vai tas ir pietiekoši;
Galvenie stereotipi par veselīgu uzturu – mīti un patiesība;
Praktiski padomi un ieteikumi pirmo soļu veikšanai ceļā uz veselīgu dzīvesveidu;

Skolas aktu zāle

Uztura speciālists Sabīne Leimane

13.00- 15.00

5.-12.klase

Orientēšanās pēc bildēm un kartēm Jaunpils teritorijā ar papildus uzdevumiem veselīga dzīvesveida popularizēšanai.

Jaunpils teritorija

Sporta skolotāji, klašu audzinātāji

Tikšanās ar Jēkabu Rēdlihu

logo
logo

Projekts “Vesels Jaunpils novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/077

1.-8. klašu Jaunpils vidusskolas skolēniem 11.12. bija iespēja tikties ar sportistu, hokejistu, treneri - Jēkabu Rēdlihu. Saruna – diskusija par karjeru sportā, izaicinājumiem sportista ikdienā, personīgajām kvalitātēm un sagatavotību – fizisko un garīgo, kas nepieciešamas sportistam. Liels paldies par jauko kopābūšanu, interesantajām sarunām, pozitīvismu un iedvesmu!

“Man patīk būt ziemā!“

logo
logo

Projekts “Vesels Jaunpils novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/077

2018. gada 11. decembris – veselības un sporta diena Jaunpils vidusskolā

“Man patīk būt ziemā!“

8.30-11.00 -1.-4. klašu skolēniem sporta stundās “Ceļojums pa ziemas sporta veidiem”

11.00-12.00 – 1.-4. klašu skolēniem koncerts “Mildas noslēpumi”(aktu zāle)

12.30-13.30 - 1.-4. klašu skolēniem tikšanās ar personībām sportā. Saruna – diskusija par karjeru sportā, izaicinājumiem sportista ikdienā, personīgajām kvalitātēm un sagatavotību – fizisko un garīgo, kas nepieciešamas sportistam. Ciemos – Jēkabs Rēdlihs (sporta zāle)

13.40-14.20 – 5.-8.klašu skolēniem - Ziemas sporta veidi – gara, izturības, spēka un veiklības apliecinājums. Iepazīsti personību! Ciemos – Jēkabs Rēdlihs (sporta zāle)

13.30-14.15 - 9.-12. klašu skolēniem tikšanās ar personībām sportā. Saruna – diskusija par karjeru sportā, izaicinājumiem sportista ikdienā, personīgajām kvalitātēm un sagatavotību – fizisko un garīgo, kas nepieciešamas sportistam. Iepazīsti personību – ciemos Kaspars Zlidnis (aktu zāle)

14.00-16.00 - Sniega instalāciju veidošana skolas pagalmā (ja nav sniega – radoši darbi klasēs)

16.30 - Vecākiem un skolotājiem - “Attiecības – dzīves degviela” Seminārs par pašapziņas ietekmi uz mūsu sasniegumiem un labsajūtu, kas dod ierosmi, kā labāk izprast sevi un tuviniekus brīžos, kad jūtamies mazāk vērtīgi un atzīti. Lektors – Mārtiņš Geida (aktu zāle)

“Veselības dienas organizēšana skolā” 2018.gada 17.oktobris

logo
logo

Projekts “Vesels Jaunpils novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/077

17.10.2018.

 

Laiks

Nodarbība

Nodarbības apraksts

Kur notiek

Nodarbības vadītāji

12.50-13.30

13.30-14.15

14.15 -15.30

Teorētiskās nodarbības 10.-12. klases skolēniem vada reproduktīvās veselības speciālisti. Pirmajā daļā dalībnieki arī tiek sadalīti zēnu un meiteņu grupās un tiem tiek skaidrota profilakse, īpatnības dažādos vecuma posmos un ģimenes veidošana caur reproduktīvās sistēmas prizmu. Otrajā daļā tiek veikti simulācijas uzdevumi, uzklausīts skolēnu redzējums.

Tēma: Drošas attiecības

Vecuma grupa: 10.-12. klase

Mērķis: Veicināt drošu, cieņpilnu un uzticamu attiecību veidošanu un uzlabot komunikācijas prasmes.

Apraksts: Nodarbības tēma tiek pielāgota atbilstoši nodarbības dalībnieku situācijai un pieredzei – problēmsituāciju risināšana, vardarbības profilakse, brīva un informēta piekrišana seksuālām attiecībām. Nodarbības laikā tiek aplūkotas dažādas situācijas un veidota diskusija par tām. Tiek veikti uzdevumi komunikācijas prasmju uzlabošanai.

Bauda bez grauda

Tēma: Kontracepcija

Vecuma grupa: 9.-12. klase

Mērķis: Informēt jauniešus par risku seksuālo attiecību laikā inficēties ar seksuāli transmisīvajām infekcijām (STI).

Apraksts: Ar jauniešiem tiek pārrunāts, kādas metodes palīdz izvairīties no STI (t.sk. HIV/AIDS) un nevēlamas grūtniecības, kādi ir biežākie STI simptomi un ko darīt, ja tādi parādās.

Jaunpils vidusskolas klases

Biedrības “Papardes zieds” nodarbības skolēniem. Izglītības nodarbības vada jauniešu konsultanti un sabiedrības veselības speciālisti, kuri ir beiguši biedrības „Papardes zieds” apmācību un saņēmuši sertifikātus par to, ka viņiem ir zināšanas par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, prasmes vadīt grupu, veidot diskusijas un izmantot interaktīvas metodes.

12.15- 12.50

                         Pusdienas 5.-12.klases

   

12.50-13.30

13.30-14.15

14.15 -15.30

Teorētiskās nodarbības – izglītojošas nodarbības 7.-9. klases skolēniem, kuras vada reproduktīvās veselības speciālisti. Pirmajā daļā dalībnieki tiek sadalīti meiteņu un zēnu grupās. Izmantojot dažādus uzskates materiālus, tiek stāstīts, kas ir reproduktīvā sistēma, pamatnosacījumi tās veselības saglabāšanai, vadītāji runā par specifiskām niansēm, kas attiecas uz konkrēto dzimumu. Otrajā daļā grupas tiek apvienotas vienā un ar erudīcijas uzdevumiem tiks veicināts labāk izprast pretējo dzimumu.

Vai es zinu pietiekami daudz par TO?

Tēma: Seksualitāte

Vecuma grupa: 7.-9. klase

Mērķis: Veidot jauniešu izpratni par seksualitāti kā par katra cilvēka dabisku un būtisku personības sastāvdaļu.

Apraksts: Nodarbībā tiek diskutēts par tādiem jautājumiem kā intimitāte, dzimumu lomas, stereotipi, vecāku, skolas un mediju ietekme uz mūsu seksualitātes izpausmēm. Nodarbībā īpaši akcentēta tēma par atbildību, ko katrs uzņemas par savu seksuālo uzvedību un tās sekām, kā arī tas, ka cita cilvēka seksualitātes izpausmes nav nosodāmas, ja vien tās nenodara ļaunumu līdzcilvēkiem. Nodarbībā uzmanība pievērsta cilvēka seksualitātei, ko nosaka indivīda personība, nevis viņa aktivitāte seksuālajās attiecībās.

Jaunpils vidusskolas klašu telpās

Jaunpils vidusskolas aktu zālē

Biedrības “Papardes zieds” nodarbības skolēniem. Izglītības nodarbības vada jauniešu konsultanti un sabiedrības veselības speciālisti, kuri ir beiguši biedrības „Papardes zieds” apmācību un saņēmuši sertifikātus par to, ka viņiem ir zināšanas par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, prasmes vadīt grupu, veidot diskusijas un izmantot interaktīvas metodes.

16.00-17.00

Nodarbība vecākiem un skolotājiem Kāda vecāku loma sarunās par attiecībām un seksuālo un reproduktīvo veselību?

Sarunas par : Kāda vecāku loma sarunās par attiecībām un seksuālo un reproduktīvo veselību? Kad sākt runāt par attiecībām un seksuālo un reproduktīvo veselību? Kādā vecumā un par ko runāt? Kā tava uzvedība ietekmē bērnu? Kā es varu palīdzēt bērnam veikt pareizo izvēli veselīgu attiecību veidošanā? Kādus vārdus man vajadzētu lietot? Ko bērnam vajadzētu ikdienā atgādināt? Kas notiks, ja es ar savu bērnu nerunāju par seksuālo un reproduktīvo veselību un attiecībām? Kā atbildēt uz jautājumiem? Kāpēc ar bērniem jārunā par attiecībām un seksuālo un reproduktīvo veselību?

Skolas aktu zālē

Biedrības “Papardes zieds” nodarbība

“ Veselības/sporta dienas organizēšana skolā”

logo
logo

Projekts “Vesels Jaunpils novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/077

“Veselības/sporta dienas organizēšanā skolā”  2018.gada 11.oktobris – Stiprajiem pieder pasaule

Laiks

Nodarbība

Nodarbības apraksts

Kur notiek

Nodarbības vadītāji

12.00-12.45

Stiprajiem pieder pasaule

1.-4.klašu skolēniem tikšanās ar spēka sporta pārstāvjiem no Dobeles sporta kluba…. Motivējoša saruna – diskusija par sporta un veselīga dzīvesveida nozīmi dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Skolas sporta zāle

Sportisti no Dobeles sporta kluba “Gold Barbell”. Tikšanās ar Viktoru Ščerbatihu.

12.50-14.00

Stiprajiem pieder pasaule

8.-12.klašu zēniem tikšanās ar spēka sporta pārstāvjiem no Dobeles sporta kluba…. Motivējoša saruna – diskusija par sporta un veselīga dzīvesveida nozīmi dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Skolas sporta zāle

Sportisti no Dobeles sporta kluba”Gold Barbell”.

12.45-14.00

Skaistuma spēks un ietekme uz cilvēka garīgo veselību.

„Pašapziņa ir tiešā veidā saistīta ar mūsu veselību”, tā saka amerikāņu psihologs, kurš viens no pirmajiem ir pētījis pašapziņas ietekmi uz cilvēka dzīvi, sasniegumiem un veselību. Viņa vārds ir Nathaniel Branden. Ko nozīmē būt skaistam cilvēkam – iekšējais un ārējais skaistums, pārliecība par sevi, kur to gūt? Nodarbība 8.-12.klašu meitenēm. Tikšanās ar ārstu- kosmetologu.

Skolas aktu zāle

Ārsts – kosmetologs – Kristīne Zīda

14.10-15.30

Skaistuma spēks un ietekme uz cilvēka garīgo veselību.

„Pašapziņa ir tiešā veidā saistīta ar mūsu veselību”, tā saka amerikāņu psihologs, kurš viens no pirmajiem ir pētījis pašapziņas ietekmi uz cilvēka dzīvi, sasniegumiem un veselību. Viņa vārds ir Nathaniel Branden. Ko nozīmē būt skaistam cilvēkam – iekšējais un ārējais skaistums, pārliecība par sevi, kur to gūt? Nodarbība 5.-7. klašu meitenēm. Tikšanās ar ārstu- kosmetologu.

Skolas aktu zāle

Ārsts – kosmetologs Kristīne Zīda

14.10-15.30

Stiprajiem pieder pasaule

5.-7.klašu zēniem tikšanās ar spēka sporta pārstāvjiem no Dobeles sporta kluba…. Motivējoša saruna – diskusija par sporta un veselīga dzīvesveida nozīmi dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Skolas sporta zāle

Sportisti no Dobeles sporta kluba “Gold Barbell”

12.50-14.00

Mazs cinītis gāž lielu vezumu

1.-4.klasei sportiskas aktivitātes , izmantojot darba terapijas elementus – skolas teritorijā rudens talka.

Skolas teritorija

 Klašu audzinātāji

14.10-15.30

Stipro skrējiens-mans izaicinājums!

8.-12.klašu skolēniem, vecākiem , skolotājiem, darbojoties jauktās komandās šķēršļu un atraktīvu uzdevumu skrējiens Jaunpils teritorijā.

Jaunpils teritorija

Sporta skolotāji: Artūrs Zaremba, Danute Balčūna, Andris Fridrihsons, Dace Adiņa

 

 2018.gada 21. septembris –Olimpiskā diena

Laiks

Nodarbība

Nodarbības apraksts

Kur notiek

Nodarbības vadītāji

8.30-9.30

Zīmējumu un eseju izstāde ”Mans favorīts tenisā”

Visu klašu skolēni no 1.-12. klasei apmeklē skolēnu darbu izstādi skolas zālē, veic konkursa darbu izvērtējumu.

Skolas aktu zālē

Skolēnu Parlamenta klašu pārstāvji, direktora vietniece audzināšanas jomā Irēna Martuzāne

10.00 – 10.20

Rīta vingrošana skolas sporta laukumā

Olimpiskās dienas atklāšana ar rīta vingrošanas kompleksu, olimpiskā himna, karoga pacelšana.

Jaunpils vidusskolas sporta laukums

Sporta skolotāji: Artūrs Zaremba, Danute Balčūna, Irēna Martuzāne, Andris Fridrihsons

10.30 – 11.30

Iepazīsti personību!

1.-8. klašu skolēniem tikšanās ar tenisa tiesnesi Mihaelu Ivanovski no Latvijas tenisa tiesnešu asociācijas. Saruna par tenisa vēsturi, specifiku, noteikumiem, trenēšanos, trenera un tiesneša profesijām.

Skolas aktu zāle

Tenisa tiesnesis Mihaels Ivanovskis no Latvijas tenisa tiesnešu asociācijas.

10.30-12.15

Lielā tenisa turnīrs 9.-12.klašu skolēniem

Lielais teniss klašu grupās un citas sportiskas aktivitātes skolas sporta laukumā.

Skolas sporta laukums

Sporta skolotāji:Artūrs Zaremba, Danute Balčūna, Andris Fridrihsons

11.30 – 12.15

Lielā tenisa turnīrs 8. klašu skolēniem

Lielais teniss klašu grupās un citas sportiskas aktivitātes skolas sporta laukumā.

Skolas sporta laukums

Sporta skolotāji:Artūrs Zaremba, Danute Balčūna, Andris Fridrihsons

11.30-12.00

 

Pusdienas 1.-4.klase

   

12.15-12.45

 

Pusdienas 5.-12. klase

   

12.00-14.00

Lielā tenisa turnīrs 1.-4. klašu skolēniem

Lielais teniss 1.-4. klašu grupās un citas sportiskas aktivitātes skolas sporta laukumā.

Skolas sporta laukums

Sporta skolotāji:Artūrs Zaremba, Danute Balčūna, Andris Fridrihsons

12.45-13.45

Lekcija 10.-12.klašu skolēniem un skolotājiem

Veselīga pārtika – pamats bērnu un jauniešu darba un koncentrēšanās spējām. Lektore no Bērnu Klīniskās Universitātes slimnīcas.

Skolas aktu zāle

Bērnu Klīniskās Universitātes slimnīcas ārste Inita Kaže

14.00-15.30

1.-12. klases

Sportiskas aktivitātes skolas sporta laukumā- spēka stunda. Visu klašu skolēni individuāli veic trīs spēka vingrojumus, tiek noteikta spēcīgākā klase un individuāli censoņi.

Skolas sporta laukums

 Sporta skolotāji:Artūrs Zaremba, Danute Balčūna, Andris Fridrihsons

 


 

 

“Veselības/sporta dienas organizēšana skolā” 2017.gada 29. marts , 15.maijs

logo
logo

Projekts “Vesels Jaunpils novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/077

“Veselības/sporta dienas organizēšanā skolā” 2017.gada 29. marts , 15.maijs

1.diena     29.03.2018.

 

Laiks

Nodarbība

Nodarbības apraksts

Kur notiek

Nodarbības vadītāji

13.00-15.00

Teātra sports, improvizācija.

Mērķis ir atbilstoši dažādiem noteikumiem improvizēt, nospēlēt īsas etīdes, kurām par pamatu tiek izmantoti skatītāju ierosinājumi un spontāna, neiestudēta rīcība. Tas ir enerģijas pilns un ļoti interesants pasākums, kur kopā saspēlē intriga, jautrība un aizkustinājums. Improvizācijas tehnikas tiek plaši izmantotas aktieru apmācības procesā un mēģinājumos gatavojoties izrādēm vai filmēšanai. Improvizācijas procesu un iemaņas pielieto arī citās nozarēs, piemēram, komunikāciju spēju, radošuma un komandas saliedēšanas treniņos. Psihoterapijā improvizācija kalpo kā rīks, lai gūtu ieskatu par cilvēka domām, sajūtām un attiecībām. Cilvēki nodarbojas ar improvizāciju, lai uzlabotu savu personību un sociālās iemaņas arī ja ikdienā neuzskata sevi par improvizācijas aktieriem.

Jaunpils vidusskolas sporta zāle

Rūta Sakne – režisore, teātra pulciņa pasniedzēja, Saldus

13.00-15.00

Meistarklases sporta dejās

Jau pats vārdu savienojums „sporta dejas” atklāj to būtību. Sporta dejas ir sporta veids un, tāpat kā jebkurā sporta veidā, arī sporta dejās ir noteikumi, kuriem jāseko; ir noteikta kustību tehnika un kompozīcijas, kas jāizkopj; notiek sacensības, lai noteiktu labāko; notiek regulāri treniņi, lai kļūtu par labāko. Sporta dejas ietver sevī desmit dejas – piecas Standarta (ST) un piecas Latīņamerikas (LA) Sporta de­jas ir māksli­ni­ecisks spor­ta ve­ids. Tas attīsta bērni­em rit­ma izjūtu un mu­zika­litāti, fi­zis­ko spēku un elastīgu­mu, ko­or­dināci­ju un kustību at­miņu, iz­turību un dis­ciplīnu, grāci­ju un sti­lu. Vi­sas šīs īpašības ir ne­pi­eciešamas lai uzstātos uz de­ju grīdas, iz­pildot sa­režģītus de­ju ele­men­tus.

Jaunpils vidusskolas aktu zāle

Aleksandrs Aļošins – sporta deju pasniedzējs

SK “SARA”

15.00-17.00

Līdzsvarots noskaņojums kā pamats emocionālajai labsajūtai un veselīgam dzīves veidam.

Profesionāli kosmetologi – vizāžisti ar savu nodarbību un praktisku darbošanos palīdzēs jauniešiem izprast, cik svarīgi ir kopt izskatu, cik būtiska ir mūsu veselība pašvērtējumam, pašapziņai.

Sniegs zināšanas un praktiskas iemaņas sejas ādas kopšanā un praktiskas iemaņas vizāžas mākslā.

Jaunpils vidusskolas bioloģijas kabinetā

Renāte Bunkše - vizāžiste

15.00-16.30

Sporta spēles

Sporta spēles komandās.

Skolas sporta zāle

Andris Fridrihsons

17.00

Sporta deju konkurss “Zelta kurpīte”

Ikgadējs skolas pasākums 5.-12.klašu skolēniem, vecākiem un skolotājiem. Sacensības sporta dejās, viesu paraugdemonstrējumi

Jaunpils vidusskolas aktu zālē

Artūrs Zaremba,

Irēna Martuzāne

2.diena     15.05.2018. – Starptautiskā ģimenes diena

 

Laiks

Nodarbība

Nodarbības apraksts

Kur notiek

Nodarbības vadītāji

8.30.- 9.30

“Man jābūt drošam un rīkoties spējīgam”.

Nodarbība vecākiem un bērniem klašu grupās.   Evakuācijas mēģinājums.

Jaunpils vidusskola

Klašu audzinātāji, glābšanas dienestu darbinieki

10.00-10.30

 

Pārgājiens uz Kartavkalniem.

Jaunpils

Klašu audzinātāji

10.30-15.00

Orientēšanās un Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības “100 soļi Latvijai”

Jauktās komandas – dažāda vecuma bērni, vecāki, skolotāji. Fiziskas aktivitātes dabā ar dažādiem veiklības, sadarbības, saliedēšanas uzdevumiem. Orientēšanās iemaņu un pirmās palīdzības iemaņu apgūšana un   praktizēšana.

Kartavkalni

Sporta skolotāji Dace Adiņa, Artūrs Zaremba, Andris Fridrihsons, Ineta Miķelsone, klašu audzinātāji

“Veselības/sporta dienas organizēšana skolā” 2017.gada 24.novembris, 12.decembris

logo
logo

Projekts “Vesels Jaunpils novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/077

“Veselības/sporta dienas organizēšana skolā” 2017.gada 24.novembris, 12.decembris

1.diena   24.11.2017.

 

Laiks

Nodarbība

Nodarbības apraksts

Kur notiek

Nodarbības vadītāji

10.00- 10.50

Valsts policijas lekcija 5.-7. klašu skolēniem „Tabakas vārds pret tavējo”

„Tabakas vārds pret tavējo” Saruna par atkarībām, to ietekmi uz veselību un dzīves kvalitāti.

Jaunpils vidusskolas aktu zālē

Valsts policijas Tukuma nodaļas pārstāvji

10.00-10.50

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas nodarbība 8.-9.klašu skolēniem

Ieinteresēt apgūt mediķa profesiju, dot iespēju skolēniem iepazīties ar studiju iespējām veselības aprūpes izglītībā, kā arī izmēģināt drosmi, veicot kādu medicīnisku procedūru/injekciju uz manekena/rokas un arī izmēģināt salikt cilvēka orgānu manekena puzli.

Jaunpils vidusskolas bioloģijas kabinetā

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas studenti

10.50-11.30

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas nodarbība 10.-12.klašu skolēniem

Ieinteresēt apgūt mediķa profesiju, dot iespēju skolēniem iepazīties ar studiju iespējām veselības aprūpes izglītībā, kā arī izmēģināt drosmi, veicot kādu medicīnisku procedūru/injekciju uz manekena/rokas un arī izmēģināt salikt cilvēka orgānu manekena puzli.

Jaunpils vidusskolas bioloģijas kabinetā

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas studenti

10.00- 10.50

Veselīga uztura paradumi. Veselīgu brokastu gatavošana 1.-4.klase.

Teorētiska un praktiska nodarbība par veselīgu uzturu, praktiska pusdienu gatavošana.

Jaunpils vidusskolas mājturības kabinets

Gita Leimane – Jaunpils vidusskolas pasniedzēja

11.00-13.00

Pusdienas

     

13.00-15.00

Orientēšanās sacensības klašu grupās pēc skolu evakuācijas plāniem, sportiskas un izglītojošas aktivitātes stacijās.

Orientēšanās sacensības klašu grupās pēc skolu evakuācijas plāniem, sportiskas un izglītojošas aktivitātes stacijās. Zumba, psiholoģiskā vingrošana stresa mazināšanai, pirmās palīdzības sniegšanas iemaņas, sociālās spēles savstarpējai sapratnei.

Jaunpils vidusskolas telpas.

Irēna Martuzāne – skolotāja

Andris Fridrihsons – skolotājs

Ineta Miķelsone – skolotāja

Dace Adiņa - skolotāja

17.30(28.nov.)

Kā runāt ar savu pusaudzi, kā saprasties?

5.-9.klašu vecuma bērnu psiholoģiskās īpatnības, saruna ar vecākiem par to, kā saprast savu pusaudzi, kā runāt ar bērnu par viņam aktuāliem jautājumiem šinī vecumā

Jaunpils vidusskolas aktu zālē

Irina Rosicka - psihologs

2.diena   12.12.2017.

 

Laiks

Nodarbība

Nodarbības apraksts

Kur notiek

Nodarbības vadītāji

10.00- 11.30

“Rūpējies par savu un savu tuvinieku drošību”.

Nodarbības klašu grupās “Rūpējies par savu un savu tuvinieku drošību”. Tikšanās ar glābšanas dienestu darbiniekiem.

Jaunpils vidusskolas aktu zālē

Glābšanas dienestu darbinieki

11.30-12.00

 

Pusdienas 1.-4.klase

   

12.50-14.15

Viss par un ap biatlonu. Nodarbība 1.-6.klašu skolēniem.

Latvijas labākie biatlonisti, biatlona distances, biatlona sacensību norises noteikumi, biatlona apģērbs, biatlona inventārs vasarai un ziemai, inventāra sagatavošana!

Jaunpils vidusskolas sporta zāle

Andis Pušņakovs

12.00- 13.00

                         Pusdienas 5.-12.klases

   

13.30-14.15

Internetā tu neesi viens. Nodarbība 7.klašu skolēniem

Mērķis: Veicināt atbildīgu un drošu interneta lietošanu jauniešu vidū.

Apraksts: Sekstings ir seksuāla rakstura ziņu vai attēlu nosūtīšana ar mobilā tālruņa starpniecību. Nodarbības laikā tiek skatīts videomateriāls par sekstingu un runāts par dažādām tā iespējamajām sekām. Kopīgi tiek pārrunāti dažādi sociālo tīklu lietošanas paradumi un tas, kā un kādā apmērā notiek informācijas apmaiņa internetā.

Jaunpils vidusskolas aktu zālē

Biedrības “Papardes zieds” nodarbības skolēniem.Izglītības nodarbības vada jauniešu konsultanti un sabiedrības veselības speciālisti, kuri ir beiguši biedrības „Papardes zieds” apmācību un saņēmuši sertifikātus par to, ka viņiem ir zināšanas par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, prasmes vadīt grupu, veidot diskusijas un izmantot interaktīvas metodes.

14.15-15.30

Vai es esmu tam gatavs? Nodarbība 8.klases skolēniem – attiecību veidošana

Mērķis: Likt jauniešiem aizdomāties par to, ka seksuālo attiecību uzsākšana ir nopietns solis, par kuru nedrīkst izlemt neviens cits kā pats jaunietis.

Apraksts: Jaunieši apspriež argumentus, kāpēc cilvēki uzsāk vai neuzsāk seksuālas attiecības. Tiek izspēlētas lomu spēles, kurās jaunieši mācās pateikt „nē” un uzlabot savas argumentācijas prasmes.

Jaunpils vidusskolas aktu zālē

Biedrības “Papardes zieds” nodarbības skolēniem.Izglītības nodarbības vada jauniešu konsultanti un sabiedrības veselības speciālisti, kuri ir beiguši biedrības „Papardes zieds” apmācību un saņēmuši sertifikātus par to, ka viņiem ir zināšanas par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, prasmes vadīt grupu, veidot diskusijas un izmantot interaktīvas metodes.

14.15-15.45

Sniega instalāciju veidošana.1.-6. un 9.-12.klašu kolektīvi

Savstarpējās sadarbības prasmes, attiecību veidošana, kolektīva saliedēšana.

Skolas pagalms.

Dace Adiņa, Artūrs Zaremba, Andris Fridrihsons, klašu audzinātāji

16.00-17.30

Lekcija – diskusija vecākiem un skolotājiem par bērnu seksuālo un reproduktīvo veselību

Pusaudži saskaras ar seksualitātes tēmu, runājoties ar draugiem, lietojot internetu, spēlējot spēles, lasot, klausoties mūziku, skatoties televīziju – līdz ar to līdz viņiem bieži vien nonāk maldinoša vai nepilnīga informācija. Runāšana par šīm tēmām var viņiem palīdzēt:attīstīt komunikācijas spējas, lai veidotu spēcīgas attiecības, kurās viņi justos labi. Izpētīt viņu pašu jūtas un emocijas, kā daļu no attiecību attīstīšanas un iemācoties respektēt citus.Aizkavēt dzimumattiecību sākšanu, līdz brīdim, kad viņi ir tam gatavi.Pretoties vienaudžu spiedienam un medijiem, kas liek nodarboties ar seksu.Attīstīt pārliecību par sevi un savām zināšanām, tā veicot pareizās izvēles par dzimumdzīvi, ieskaitot iespēju vēl nenodarboties ar seksu.Ar savu partneri izrunāt to, ko vēlas darīt un, ko nevēlas.Ja tiek izlemts par labu seksam, tad spēt vienoties par drošu seksu ar savu partneri. Tā kā pusaudži šīs tēmas apspriež ar saviem draugiem, tad informācija bieži var būt nepilnīga. Runājot ar savu pusaugu bērnu par šīm tēmām, vecāki būs droši, ka viņi iegūst informāciju, ko bērns uzskata par svarīgu un kura ir patiesa.

Jaunpils vidusskolas aktu zālē

Biedrības “Papardes zieds” veselības speciālisti.

Tēma “Es vesels un priecīgs”

logo
logo

Projekts “Vesels Jaunpils novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/077

Projektu nedēļa skolā par garīgās un fiziskās veselības tēmām. “2018.gada 19.-23. februāris

1.-4. klašu grupa, tēma “Es vesels un priecīgs”

1.diena   19.02.2018.

 

Laiks

Nodarbība

Nodarbības apraksts

Kur notiek

Nodarbības vadītāji

11.30-12.00

Veselīgas pusdienas manam vēderiņam

Veselīgas pusdienas skolas ēdnīcā, stāstījums par veselīgu uzturu, sabalansētu ēdienkarti, vēlamajiem laikiem maltītes ieturēšanai.

Jaunpils vidusskolas ēdnīca

Oskars Niedre, Daila Niedre - pavāri

12.00- 14.00

Kolāžu veidošana

Veselīga uztura piramīda.

Jaunpils vidusskola

Klašu audzinātāji, Ineta Miķelsone

14.-15.00

Zumbas disenīte

Aktīva aerobikas nodarbība latīņamerikāņu ritmos labam garastāvoklim.

Jaunpils vidusskolas sporta zāle

Irēna Martuzāne

15.00-15.45

Prieka terapija veselīgam dzīvesveidam.

Caur veselīgu jautrību un kustību jauniešos tiek veicināta veselīga dzīvesveida domāšana, kas saistīta ar veselīgas pārtikas un sabalansētu ūdens un zāļu tēju uzņemšanu, pietiekamu atpūtu, pozitīvo domāšanu un kustību pielietošanu kā dzīves neatņemamu sastāvdaļu veselības saglabāšanā.

Jaunpils vidusskolas klašu telpas

Dace Adiņa, Andris Fridrihsons, Gunita Freimane, Ineta Miķelsone

2. diena   20.02.2018.

 

Laiks

Nodarbība

Nodarbības apraksts

Kur notiek

Nodarbības vadītāji

11.30-12.00

Veselīgas pusdienas manam vēderiņam

Svarīgi ēst ne tikai veselīgi, bet arī skaisti. Lietišķās etiķetes nodarbība – uzvedība pie galda.

Jaunpils vidusskola

Irēna Martuzāne, Daila Niedre, Oskars Niedre

12.00-14.00

Mani virtuves noslēpumi.

Manas ģimenes labākās ēdienu receptes.

Jaunpils vidusskola - klasēs

Klašu audzinātāji, vecāki.

14.00-15.00

Koriģējošā vingrošana

Mana stāja – tas ir svarīgi!

Jaunpils vidusskolas sporta zāle

Andris Fridrihsons

15.00-15.45

Es un sports

Tikšanās ar Jaunpils BK biedriem.

Jaunpils vidusskolas zāle

Artūrs Zaremba

3.diena   21.02.2018..

 

Laiks

Nodarbība

Nodarbības apraksts

Kur notiek

Nodarbības vadītāji

11.30-12.15

Veselīgas pusdienas manam vēderiņam

Tikšanās ar vietējiem uzņēmējiem, stāsts par darba pieredzi, ražotajiem produktiem, kopīga gatavošana, degustācija.

Jaunpils vidusskola - ēdnīca

Pienotava, Lestenes maiznīca, Valaiņu medus, Anniņas gaļas izstrādājumi un c. Atb,. Dace Adiņa

12.15-14.15

Džimbas programma

Džimbas “Drosme draudzēties” stundas mērķis ir veicināt klasē draudzīgu atmosfēru un novērst vienaudžu savstarpējās vardarbības riskus. Šajā stundā bērni tiek aicināti vairāk domāt par savstarpējām attiecībām un to, kā mazināt neiecietību savā klasē un skolā. Nodarbībā tiek veicināta bērnu empātija un cieņa vienam pret otru. Pirms nodarbības klasei kopīgi jāsagatavo kopīgs sveiciens-vēstījums par tēmu draudzība (kāpēc klasē ir svarīgi būt draudzīgiem un iecietīgiem vienam pret otru). Vēstījums nodarbības laikā tiks nofilmēts un vēlāk demonstrēts nākamajai klasei, kura apmeklēs nodarbību.

Jaunpils vidusskola - klasēs

Ineta Miķelsone, klašu audzinātāji

14.15 – 15.30

Pētījumu apkopošana. Gatavošanās projektu nedēļas noslēgumam.

Pētījumu apkopošana. Gatavošanās projektu nedēļas noslēgumam. Katra klase gatavo prezentāciju par paveikto projektu nedēļā – kolāža – veselības piramīda, spēle draudzībai, ģimenes labākās ēdienu receptes, sveiciens – vēstījums par tēmu – draudzība.

Jaunpils vidusskola - klasēs

Klašu audzinātāji

4. diena   22. 02.2018. 1.-8.klase

 

Laiks

Nodarbība

Nodarbības apraksts

Kur notiek

Nodarbības vadītāji

11.00-12.00

Sargā skeletu!

1.-2.klase

Skelets ir cilvēka ķermeņa balsts, tā veselība katram ir svarīga, bet to var arī diezgan viegli sabojāt. Programmas ietvaros tiek apskatīta cilvēka skeleta uzbūve un tā atsevišķo daļu – kaulu – kustības. Tiek dota iespēja katram pašam aptaustīt un izkustināt dabiska izmēra skeletu, skaitīt kaulus. Īpaša uzmanība tiek pievērsta tiem ikdienas paradumiem, kuri var skeletu traumēt vai deformēt. Tie ir, piemēram, nepareiza somas un apavu izvēle, nepietiekamas fiziskās aktivitātes. Skolēniem būs iespēja praktiski veikt vingrojumus, kuri veicina pareizu stāju, iepazīties ar senām un vienkāršām metodēm stājas uzlabošanai.

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Atb. skolotāji – Ineta Skricka, Aurika Bogataja, Irēna Martuzāne,

Mērķauditorija: 1. – 6. klašu skolēni
Grupu lielums: līdz 20 skolniekiem
Programmas ilgums: 40 min
Ekskursijas valodas: latviešu
Programmas cena: € 0,70 (ieejas biļete muzejā katram skolēnam) + € 15.00 vai € 25.00 (ar papildus izdales materiāliem) no grupas

       

12.-13.00

Ārsta kabinetā 1.-2.klase

Programmā tiek izmantotas interaktīvas metodes, kurā bērni tiek iepazīstināti ar ārsta profesiju, ļaujot iejusties ārsta lomā.

Pedagogs arī pastāstīs un parādīs (muzeja pamatekspozīcijā), kādi izskatījās ārsta kabineti citos gadsimtos. Varbūt pat cilvēces vēsturē ir laiks, kad ārsta kabineti nepastāvēja?!

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Atb. Skolotāji – Ineta Skricka, Aurika Bogataja, Irēna Martuzāne,

Mērķauditorija: 1. – 6. klašu skolnieki
Grupu lielums: līdz 20 skolniekiem
Programmas ilgums: 40 min
Ekskursijas valodas: latviešu, krievu
Programmas cena: € 0,70 (ieejas biļete muzejā katram skolēnam) + € 15.00 vai € 25.00 (ar papildus izdales materiāliem) no grupas

       

12.-13.00

Uzsmēķēsim?

7.klase

Statistikas dati liecina, ka apmēram 43 % skolēnu smēķē. Nodarbības laikā apmeklētājus informēs par smēķēšanas radītajām sekām un nikotīna ietekmi uz cilvēka organismu. Programmā iekļauts neliels ieskats smēķēšanas vēsturē. Prezentācijā raksturotas dažādas tabakas formas, atkarības veidošanās un mīti par smēķēšanu, tāpat arī apskatītas raksturīgākās smēķētāju slimības - plaušu un rīkles vēzis, gangrēna.

Programmas ietvaros bērni muzeja ekspozīcijā apskata smēķētāju un nesmēķētāju plaušu preparātus, kā arī tiek iepazīstināti ar smēķēšanas atmešanas iespējām. Aptaujā tiek noskaidrots arī pašu skolēnu uzskats par smēķēšanu.

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Atb. Skolotāji Dace Adiņa, Ilze Inkina, Andris Fridrihsons, Līga Bierande

Mērķauditorija: 5. – 8. klašu skolnieki
Grupu lielums: līdz 20 skolniekiem
Programmas ilgums: 40 min
Ekskursijas valodas: latviešu
Programmas cena: € 0,70 (ieejas biļete muzejā katram skolēnam) + € 15.00 vai € 25.00 (ar papildus izdales materiāliem) no grupas
Pieteikšanās un papildu informācija: zvanot pa tālruņiem 67222665; 26644548; epasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

13.-14.00

Programma „Alkohola ietekme uz nenobriedušu organismu” 7.kl.

Muzejpedagoģiskā programma „Alkohola ietekme uz nenobriedušu organismu” Programmas mērķis ir caur vēsturisko prizmu veicināt izpratni par alkohola iedarbību uz cilvēka organismu, tostarp izprast iespējamos jauna organisma alkohola atkarības riskus un rosināt skolēnus dzīvot tā, lai nenodarītu kaitējumu savai veselībai.

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Atb. Skolotāji Dace Adiņa, Ilze Inkina, Andris Fridrihsons, Līga Bierande

Norises vieta: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja ekspozīcijā, Rīgā, Antonijas ielā 1.Mērķauditorija: 7. -12. klases skolēni.Programmas ilgums: 90 minūtes.Detalizētāku informāciju un pieteikties uz muzejpedagoģisko programmu var pa tālruņiem: 67222665 vai 26644548 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

         

5. diena   23. 02.2018.

 

Laiks

Nodarbība

Nodarbības apraksts

Kur notiek

Nodarbības vadītāji

12.00-15.00

Projektu aizstāvēšana.

1.-7.klasēm.

Pētījumu apkopošana. Gatavošanās projektu nedēļas noslēgumam. Katra klase gatavo prezentāciju par paveikto projektu nedēļā – kolāža – veselības piramīda, spēle draudzībai, ģimenes labākās ēdienu receptes, sveiciens – vēstījums par tēmu – draudzība.

Jaunpils vidusskolas aktu zāle

Klašu audzinātāji, vecāki.

11.-12.00

13.00 – 14.00

Muzejpedagoģiskā programma „Alkohola ietekme uz nenobriedušu organismu”8.kl.

Muzejpedagoģiskā programma „Alkohola ietekme uz nenobriedušu organismu” 9.klase

Muzejpedagoģiskā programma „Alkohola ietekme uz nenobriedušu organismu” Programmas mērķis ir caur vēsturisko prizmu veicināt izpratni par alkohola iedarbību uz cilvēka organismu, tostarp izprast iespējamos jauna organisma alkohola atkarības riskus un rosināt skolēnus dzīvot tā, lai nenodarītu kaitējumu savai veselībai.

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Norises vieta: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja ekspozīcijā, Rīgā, Antonijas ielā 1.Mērķauditorija: 7. -12. klases skolēni.Programmas ilgums: 90 minūtes.Detalizētāku informāciju un pieteikties uz muzejpedagoģisko programmu var pa tālruņiem: 67222665 vai 26644548 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Projektu nedēļa skolā par garīgās un fiziskās veselības tēmām

logo
logo

Projekts “Vesels Jaunpils novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/077

Projektu nedēļa skolā par garīgās un fiziskās veselības tēmām. “2018.gada 19.-23. februāris

5.-12. klašu grupa, tēma “Esmu atbildīgs par savu veselību”

 

1.diena   19.02.2018.

 

Laiks

Nodarbība

Nodarbības apraksts

Kur notiek

Nodarbības vadītāji

12.15-12.50

Veselīgas pusdienas – nosacījums labam garastāvoklim.

Veselīgas pusdienas skolas ēdnīcā, stāstījums par veselīgu uzturu, sabalansētu ēdienkarti, vēlamajiem laikiem maltītes ieturēšanai.

Jaunpils vidusskolas ēdnīca

Oskars Niedre, Daila Niedre - pavāri

12.50- 15.00

Kolāžu veidošana, sarunas par…

Veselīga uztura piramīda. Mani ēšanas paradumi. Dienas režīms.

Jaunpils vidusskola, audzināmajās klasēs

Klašu audzinātāji

15.00-15.40

Zumbas disenīte

Aktīva aerobikas nodarbība latīņamerikāņu ritmos labam garastāvoklim.

Jaunpils vidusskolas sporta zāle

Irēna Martuzāne

2. diena   20.02.2018.

 

Laiks

Nodarbība

Nodarbības apraksts

Kur notiek

Nodarbības vadītāji

12.15-12.50

Veselīgas pusdienas skaistā vidē – izaicinājums vai norma?

Svarīgi ēst ne tikai veselīgi, bet arī skaisti. Lietišķās etiķetes nodarbība – uzvedība pie galda.

Jaunpils vidusskolas ēdnīca

Irēna Martuzāne, Daila Niedre, Oskars Niedre

12.50-15.00

Mani virtuves noslēpumi.

Manas ģimenes labākās ēdienu receptes.

Jaunpils vidusskola

Klašu audzinātāji, vecāki.

15.00-15.40

Koriģējošā vingrošana

Mana stāja – tas ir svarīgi!

Jaunpils vidusskolas sporta zāle

Andris Fridrihsons

3.diena   21.02.2018..

 

Laiks

Nodarbība

Nodarbības apraksts

Kur notiek

Nodarbības vadītāji

12.15-12.50

Veselīgas pusdienas –man veselīgo produktu grozs un ēšanas paradumi.

Tikšanās ar vietējiem uzņēmējiem, stāsts par darba pieredzi, ražotajiem produktiem, kopīga gatavošana, degustācija.

Jaunpils vidusskola

Pienotava, Lestenes maiznīca, Valaiņu medus, Anniņas gaļas izstrādājumi un c.

Atb. Dace Adinā

12.50-15.05

"Cik dažādi esam, tik interesanti būt kopā"

“Drosme draudzēties” stundas mērķis ir veicināt klasē draudzīgu atmosfēru un novērst vienaudžu savstarpējās vardarbības riskus. Šajā stundā bērni tiek aicināti vairāk domāt par savstarpējām attiecībām un to, kā mazināt neiecietību savā klasē un skolā. Nodarbībā tiek veicināta bērnu empātija un cieņa vienam pret otru. Pirms nodarbības klasei kopīgi jāsagatavo kopīgs sveiciens-vēstījums par tēmu draudzība (kāpēc klasē ir svarīgi būt draudzīgiem un iecietīgiem vienam pret otru). Vēstījums nodarbības laikā tiks nofilmēts un vēlāk demonstrēts nākamajai klasei, kura apmeklēs nodarbību.

Jaunpils vidusskola

Ineta Miķelsone, klašu audzinātāji

15.05-15.45

Prieka terapija veselīgam dzīvesveidam.

Caur veselīgu jautrību un kustību jauniešos tiek veicināta veselīga dzīvesveida domāšana, kas saistīta ar veselīgas pārtikas un sabalansētu ūdens un zāļu tēju uzņemšanu, pietiekamu atpūtu, pozitīvo domāšanu un kustību pielietošanu kā dzīves neatņemamu sastāvdaļu veselības saglabāšanā.

Jaunpils vidusskolas sporta zālē

Dace Adiņa, Irēna Martuzāne, Gunita Freimane, Ineta Miķelsone, Andris Fridrihsons

4. diena   22. 02.2018. 1.-8.klase

 

Laiks

Nodarbība

Nodarbības apraksts

Kur notiek

Nodarbības vadītāji

10.30

60 elementi tavā kabatā 7.a un 7.b   kl.

 

LU dabaszinātņu fakultāte, Rīga

Doktorante Gunta Kalvāne

11.00

Sargā skeletu!

1.-2.klase

Skelets ir cilvēka ķermeņa balsts, tā veselība katram ir svarīga, bet to var arī diezgan viegli sabojāt. Programmas ietvaros tiek apskatīta cilvēka skeleta uzbūve un tā atsevišķo daļu – kaulu – kustības. Tiek dota iespēja katram pašam aptaustīt un izkustināt dabiska izmēra skeletu, skaitīt kaulus. Īpaša uzmanība tiek pievērsta tiem ikdienas paradumiem, kuri var skeletu traumēt vai deformēt. Tie ir, piemēram, nepareiza somas un apavu izvēle, nepietiekamas fiziskās aktivitātes. Skolēniem būs iespēja praktiski veikt vingrojumus, kuri veicina pareizu stāju, iepazīties ar senām un vienkāršām metodēm stājas uzlabošanai.

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Mērķauditorija: 1. – 6. klašu skolēni
Grupu lielums: līdz 20 skolniekiem
Programmas ilgums: 40 min
Ekskursijas valodas: latviešu
Programmas cena: € 0,70 (ieejas biļete muzejā katram skolēnam) + € 15.00 vai € 25.00 (ar papildus izdales materiāliem) no grupas

12.00

Ārsta kabinetā!

1.-2.klase

Interaktīva nodarbība .

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Mērķauditorija: 2. – 6. klašu skolnieki
Grupu lielums: līdz 20 skolniekiem
Programmas ilgums: 40 min
Ekskursijas valodas: latviešu, krievu
Programmas cena: € 0,70 (ieejas biļete muzejā katram skolēnam) + € 15.00 no grupas

12.00

Uzsmēķēsim!

7.a un 7.b klase

Pedagoģiskā programma „Uzsmēķēsim?” Statistikas dati liecina, ka apmēram 43 % skolēnu smēķē. Nodarbības laikā apmeklētājus informēs par smēķēšanas radītajām sekām un nikotīna ietekmi uz cilvēka organismu. Programmā iekļauts neliels ieskats smēķēšanas vēsturē. Prezentācijā raksturotas dažādas tabakas formas, atkarības veidošanās un mīti par smēķēšanu, tāpat arī apskatītas raksturīgākās smēķētāju slimības - plaušu un rīkles vēzis, gangrēna.

Programmas ietvaros bērni muzeja ekspozīcijā apskata smēķētāju un nesmēķētāju plaušu preparātus, kā arī tiek iepazīstināti ar smēķēšanas atmešanas iespējām. Aptaujā tiek noskaidrots arī pašu skolēnu uzskats par smēķēšanu.

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Mērķauditorija: 5. – 8. klašu skolnieki
Grupu lielums: līdz 20 skolniekiem
Programmas ilgums: 40 min
Ekskursijas valodas: latviešu
Programmas cena: € 0,70 (ieejas biļete muzejā katram skolēnam) + € 15.00 Pieteikšanās un papildu informācija: zvanot pa tālruņiem 67222665

13.00

Alkohola ietekme uz nenobriedušu organismu….

7.a un 7.b. klase

Muzejpedagoģiskā programma „Alkohola ietekme uz nenobriedušu organismu” Programmas mērķis ir caur vēsturisko prizmu veicināt izpratni par alkohola iedarbību uz cilvēka organismu, tostarp izprast iespējamos jauna organisma alkohola atkarības riskus un rosināt skolēnus dzīvot tā, lai nenodarītu kaitējumu savai veselībai.

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Norises vieta: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja ekspozīcijā, Rīgā, Antonijas ielā 1.Mērķauditorija: 7. -12. klases skolēni.Programmas ilgums: 90 minūtes.Detalizētāku informāciju un pieteikties uz muzejpedagoģisko programmu var pa tālruņiem: 67222665 vai 26644548 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

12.50-15.30

9.-12.klasei Projektu aizstāvēšana.

Pētījumu apkopošana. Gatavošanās projektu nedēļas noslēgumam. Katra klase gatavo prezentāciju par paveikto projektu nedēļā – kolāža – veselības piramīda, spēle draudzībai, ģimenes labākās ēdienu receptes, sveiciens – vēstījums par tēmu – draudzība.

Jaunpils vidusskolas aktu zāle

Klašu audzinātāji, vecāki.

           

5. diena   23. 02.2018.

 

Laiks

Nodarbība

Nodarbības apraksts

Kur notiek

Nodarbības vadītāji

12.50-15.40

Projektu aizstāvēšana 1.-7.klase

Pētījumu apkopošana. Gatavošanās projektu nedēļas noslēgumam. Katra klase gatavo prezentāciju par paveikto projektu nedēļā – kolāža – veselības piramīda, spēle draudzībai, ģimenes labākās ēdienu receptes, sveiciens – vēstījums par tēmu – draudzība.

Jaunpils vidusskolas aktu zāle

Klašu audzinātāji, vecāki.

10.30

“Skola 2018” izstādes apmeklējums 9.un 12.klasēm

 

Rīga, Ķīpsalas izstāžu zāle

Klašu audzinātāji

11.00

Muzejpedagoģiskā programma „Alkohola ietekme uz nenobriedušu organismu”

8.klase

Muzejpedagoģiskā programma „Alkohola ietekme uz nenobriedušu organismu” Programmas mērķis ir caur vēsturisko prizmu veicināt izpratni par alkohola iedarbību uz cilvēka organismu, tostarp izprast iespējamos jauna organisma alkohola atkarības riskus un rosināt skolēnus dzīvot tā, lai nenodarītu kaitējumu savai veselībai.

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Norises vieta: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja ekspozīcijā, Rīgā, Antonijas ielā 1.Mērķauditorija: 7. -12. klases skolēni.Programmas ilgums: 90 minūtes.Detalizētāku informāciju un pieteikties uz muzejpedagoģisko programmu var pa tālruņiem: 67222665 vai 26644548 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

13.00

Muzejpedagoģiskā programma „Alkohola ietekme uz nenobriedušu organismu”

9.klase

Muzejpedagoģiskā programma „Alkohola ietekme uz nenobriedušu organismu” Programmas mērķis ir caur vēsturisko prizmu veicināt izpratni par alkohola iedarbību uz cilvēka organismu, tostarp izprast iespējamos jauna organisma alkohola atkarības riskus un rosināt skolēnus dzīvot tā, lai nenodarītu kaitējumu savai veselībai.

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Norises vieta: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja ekspozīcijā, Rīgā, Antonijas ielā 1.Mērķauditorija: 7. -12. klases skolēni.Programmas ilgums: 90 minūtes.Detalizētāku informāciju un pieteikties uz muzejpedagoģisko programmu var pa tālruņiem: 67222665 vai 26644548 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

"Vesels Jaunpils novadā"

logo
logo

Projekts “Vesels Jaunpils novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/077

Ēdienkarte

Fill up your health with colorful fruits and vegetables

Skolas autobuss

autobuss

Parlaments

parlaments 001

Skolas padome

skolas padome 001

LVA Tukuma novads COA

pieejamiba 2

ministrija balta

Jaunpils vidusskola

Tukuma novada pašvaldība, Jaunpils vidusskola

Reğ.Nr. 90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Faktiskā adrese: Jaunpils vidusskola, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145
Banka: AS “SWEDBANK”,
Norēķinu konta Nr. LV17 HABA 0001402040731